Kommunens økonomi er kraftigt udfordret. Forventningen er, at servicen rammes markant. Covidkrisen, Ukrainekrigen, og manglende kompensation for de stigende priser udfordrer sammen med øgede udgifter til vikarer på ældreområdet og stigende udgifter på det specialiserede socialområde kommunens økonomiske råderum og den statsligt fastsatte serviceramme.

Borgmester Sofia Osmani siger:

“Vi står i lighed med en række andre kommuner i en meget vanskelig situation, hvor det bliver nødvendigt med svære økonomiske prioriteringer. Det bliver prioriteringer, hvor vi forventer, at borgerne desværre kommer til at opleve ringere kommunal service på en række centrale velfærdsområder. Det er en ærgerlig situation, men desværre nødvendigt. Budgetoverskridelsen bunder blandt andet i, at vi ikke er blevet kompenseret fuldt ud for de øgede udgifter forbundet med prisstigningerne i samfundet, at vi pt. kun er blevet delvist kompenseret for kommunens udgifter i forlængelse af Covidkrisen og Ukrainekrigen, at vi oplever flere borgere med brug for hjælp og at vi samtidig er udfordret på rekruttering af medarbejdere, hvilket øger udgifterne til vikarer. Lige nu, men også i årene fremover, står kommunalbestyrelsen over for en række meget vanskelige beslutninger og valg. Vi skal nu til at få skabt ansvarlige løsninger, hvor vi ikke kan undgå besparelser på velfærdsområderne.”

De præcise tal kendes ikke endnu, men samlet set skønner forvaltningen, at kommunen står med store økonomiske udfordringer, herunder forventes der i år alene en budgetoverskridelse på op imod cirka 50 mio. kr. på ældreområdet og det specialiserede socialområde.

De økonomiske udfordringer vil have indflydelse på kommunens økonomi i årene fremover. Målet er fortsat at have en fornuftig kassebeholdning og en ansvarlig økonomi i balance. Forvaltningen vurderer, at det hurtigst muligt er nødvendigt med omfattende opbremsning og omlægning af udgifter på tværs af kommunes budgetområder.

For at imødegå de store udfordringer, skal Økonomiudvalget på torsdag drøfte, hvordan man følger op på og imødegår overskridelserne. Forvaltningen lægger bl.a. op at budgetprocessen for næste års budget 2024-27 fremrykkes, og at det allerede i starten af 2023 vil være nødvendigt at tage fat på nye besparelser. Det skal give de politiske udvalg mulighed for at tage højde for den økonomiske situation tidligere end hidtil.

Læs om budgettet og plan for fremrykkede møder i budgettet i 2023 her: https://dagsordener.ltk.dk/

Foto ABW

Kilde.