Tur til Garderhøjfortet
Onsdag den 13. oktober 2021, kl. 16.30 – 18.30
Vi mødes kl. 16.30 på Garderhøjfortet, ved hovedporten i Fæstningshuset, Garderhøj Fort 4, 2820 Gentofte.
Link
Garderhøjfortet er det eneste anlæg fra Københavns Befæstning, hvor man fortsat har pansertårne med kanoner, der fortsat kan skyde – hvad de gør sidste søndag i hver måned kl. 12.00. Garderhøjfortet er også det eneste fort i Københavns Befæstning, der er på private hænder.
Formanden for Garderhøjfonden, Lasse Harkjær, vil indlede besøget med at give en historisk gennemgang op til vores tid, herunder fortælle om det omfattende renoveringsarbejde, der er lavet på fortet. Derudover vil han fortælle om visionerne for fortets fremtid.
Efter indledningen af en halv times varighed, er der rundvisning på fortet.
Pris pr. deltager: 50 kr. der indbetales på MobilePay 94207 eller kontant ved indgangen. Maks. antal deltagere: 50 efter først-til- mølle-princippet.
Tilmelding til dorete@outlook.dk Link
NB: Turen egner sig ikke for gangbesværede.
Invitation til afsløring af Snøvsen-figur
Torsdag den 14. oktober 2021, kl. 11 ved Stadsbiblioteket, på plænen bag Rustenborgvej 2A, 2800 Lyngby
Link
Her vil Lyngby-Taarbæk kommunes borgmester Sofia Osmani afsløre en stor udgave af Benny Andersens elskede Snøvsen-figur, udført af billedhugger Stine Ring Hansen. Snøvsen-figuren er ligesom Stine Ring Hansens buste af Benny Andersen, der blev stillet op i parken ved Sophienholm i maj, tilvejebragt ved den indsamling Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune i 2019 tog initiativ til for at give Benny Andersen et varigt minde. Efter afsløringen vil Henrik Brade Johansen fra Historisk-topografisk Selskab fortælle om indsamlingen, Stine Ring Hansen om arbejdet med værkerne. Herefter vil Lisbet Andersen, Benny Andersens datter, læse en af Snøvsen-historierne og Indra Jonas Kure Klit vil præsentere sin nye ”Male- og fortællebog for børn og barnlige sjæle”, frit efter Benny Andersen. Vi krydser fingre for godt vejr og glæder os til at se dig. Tag endelig børn og børnebørn med! Der er ingen tilmelding.
Hvordan passer vi bedst på den grønne kulturarv?
Tirsdag den 9. november, kl. 19.00 – 21.00
Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, 2800 Kgs. Lyngby.
Link Ellen Braae er professor i landskabsarkitektur og planlægning ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.
Ellen Braae, der er uddannet arkitekt, har i mange år beskæftiget sig med kulturmiljøer og er senest aktuel med bogen ”Den grønne kulturarv. Værdier, udfordringer og metoder hos kommunale kulturarvsforvaltere”.
Foredraget arrangeres sammen med Bygningskulturforeningen i Lyngby-Taarbæk.
Medl. Gratis. Andre: 25 kr.
Tilmelding til dorete@outlook.dk Link .
Udlevering af Lyngby-Bogen 2021
Lyngby-Bogen for 2021 kan afhentes tirsdag den 30. november 2021, fra kl. 14.30 til kl.18.30 på Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, 2800 Lyngby. Bogen vil automatisk blive afleveret/sendt til dig, hvis du ikke har mulighed for at møde op på Lindegaarden.Link