Letbanebyggeriet er godt i gang langs store dele af strækningen igennem Lyngby. Vores entreprenør, Per Aarsleff A/S, udvider og ombygger vejene, bygger ny letbanetunnel ved Lyngby Station og en ny letbanestation i det kommende byrum i centrum af Lyngby, så letbanen kan være med til at styrke den kollektive transport og understøtte vækst og udvikling i hele hovedstaden, når den åbner i 2025.

Byggeriet set fra oven
For nylig fik vi mulighed for at se hele byggeriet lidt fra oven, og det resulterede i en række flotte luftfotos af letbanens linjeføring. Vi har samlet billederne i et galleri på vores hjemmeside , så du kan se letbanebyggeriet fra luften.

På hjemmesiden kan du i øvrigt også læse mere om, hvad en række uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kulturinstitutioner langs letbanen glæder sig til ved letbanen. Se mere her.