Regionsrådet i Region Hovedstaden har uddelt 3,3 mio. kr. til 10 kulturprojekter. Kulturprojekterne skal blandt andet give kulturoplevelser og samvær til børn og unge, der mistrives, eller som står uden for fællesskabet.

Foto ABW

I budgetaftalen for 2023 afsatte regionsrådet penge til en kulturpulje. Med ”Kulturpuljen til Den Næste Generation” har Region Hovedstaden opfordret kulturorganisationer til at byde ind med innovative og kreative projekter, der skaber rum og plads til dannelse, nye oplevelser og fællesskaber for børn og unge med ondt i livet.

”Det er en stor samfundsudfordring, at så mange børn og unge mistrives. Løsningerne skal både findes nationalt, men også på lokalt plan i de miljøer, hvor de unge har deres dagligdag. Jeg er glad for, at regionen kan bidrage til at gøre en forskel ved at støtte lokale aktiviteter for udsatte børn og unge i hele hovedstadsgeografien,” siger Marianne Frederik (Ø), formand for udvalget for trafik og regional udvikling i Region Hovedstaden.

Stor søgning til kulturmidler
Region Hovedstadens kulturpulje har i alt modtaget 16 ansøgninger, hvor i der samlet er søgt 5,6 mio. kr. Blandt de projekter, der har modtaget støtte, er for eksempel et naturprojekt, hvor 24 unge skal uddannes til naturværter, så de kan give naturoplevelser til 350 børn i Halsnæs kommune; der er også et projekt med guidede museumsvandringer for unge brugere af psykiatrien på Frederiksberg og en kulturklub for udsatte minoritetsunge på Vestegnen.

”Ansøgerne har haft et stort fokus på at skabe lokale fællesskaber for børn og unge. Og jeg er glad for, at bidragene fra Region Hovedstaden har været afgørende for at projekter, der ellers ikke ville blive realiseret, nu kan gennemføres,” siger Sadek Al-Amood (F), næstformand for udvalget for trafik og regional udvikling i Region Hovedstaden.

Flere af de ti projekter, der har modtaget støtte, er funderet i brede partnerskaber på tværs af kulturorganisationer, frivillige foreninger og organisationer, der arbejder med børn og unge.

Fakta om de 10 projekter:

1. “Artsay” med Copenhagen Habour Parade som leadpartner

Projektet fører socialt udsatte unge sammen med unge kunststuderende i samskabelsen af tværkunstneriske, fysiske værker. Målgruppen for projektet er unge i alderen 20-30 år.
Projektet har modtaget 357.000 kr.

2. “Fællesskaber og frirum – guidet læsning for unge” med Kulturmetropolen som leadpartner

Projektet arbejder med guidet fælleslæsning for unge, der mistrives på ungdomsskoler og væresteder. Målgruppen er børn og unge i alderen 14-22.
Projektet har modtaget 300.000 kr.

3. “Se, Lyt, Tal – museers samarbejde med psykiatrien” med Frederiksbergmuseerne som leadpartner

Projektet afholder forløb på Frederiksbergmuseerne for unge psykiatribrugere. Målgruppen er psykiatribrugere i alderen 18-30 år.
Projektet har modtaget 206.600 kr.

4. “Sund Esport Ambassadør” med Esport Danmark som leadpartner

Projektet uddanner personer, der arbejder med unge i E-sports-foreninger udi dannende og demokratiske fællesskaber samt kost og motion. Målgruppen er unge og ansatte i E-sports-foreninger.
Projektet har modtaget 500.000 kr.

5. “ActionHygge: New Kids On The Block” med Nus Nus Aps

Projektet afholder et arrangement af unge for unge med forskellige kulturelle aktiviteter, der skaber rum for fællesskaber og samvær. Målgruppen er børn og unge mellem 13 og 17 år.
Projektet har modtaget 360.000 kr.

6. “Mino Kulturklub” med Mino Danmark som leadpartner

Projektet skaber trygge og inkluderende fællesskaber for socialt udsatte minoritetsunge ved at bygge bro til etablerede kulturinstitutioner på Københavns Vestegn. Målgruppen er unge mellem 15 og 30 år.
Projektet har modtaget 500.000 kr.

7. “Ny i Naturen” med DGI Nordsjælland som leadpartner

Projektet uddanner 24 unge naturværter, samt afholder naturevents i to kommuner for gennem ung til ung kontakt at åbne øjnene for de oplevelsesmuligheder, der ligger i den nære natur.
Målgruppen er 24 unge i alderen 13-18 år, der uddannes til naturværter, samt 350 børn i alderen 6-12 år, der deltager i naturevents.
Projektet har modtaget 352.000 kr.

8. “DOX:CONNECT” med CPH:DOX v. De Københavnske Filmfestivaler som leadpartner

Projektet arbejder med unge, hvis deltagelse i fællesskaber kræver en dedikeret rekrutterings- og netværksindsats i f.eks. udsatte boligområder. Målgruppen er unge mellem 16 og 25 år.
​Projektet har modtaget 350.000 kr.

9. “RÅ Festival” med Kulturmetropolen som leadpartner

Projektet udvikler og afholder en 2-dages festival for unge, med fokus på samskabelse, ung til ung-formidling og et kulturbegreb med højt til loftet. Målgruppen er børn og unge i alderen 13-24 år.
Projektet har modtaget 100.000 kr.

10. “Unge københavnere og kunsthal møder hinanden gennem samtidskunst” med Kunstforeningen GL Strand som leadpartner

Projektet afholder udstillingsbesøg og workshopforløb, hvor unge skaber egne kreative projekter og præsenterer kunstoplevelser og projekter for nabolaget. Målgruppen er børn i alderen 10-13 år.
Projektet har modtaget 220.000 kr.