Hovedstadens Letbanes entreprenører, Per Aarsleff A/S og Siemens Aarsleff Rail, skal færdiggøre hhv. asfaltarbejde og lægge skinner i krydset mellem Kanalvej og Klampenborgvej.Det betyder, at trafikken skal omlægges, da krydset skal spærres.

Spærringen udføres i to etaper, som forventeligt begynder 15. april 2024 og i alt forventes at vare 8 uger.

Første etape
Krydset spærres fra og med 15. april til og med 28. april 2024. Det betyder følgende for trafikken.

For cyklister/fodgængere

  • Cykelstierne kan være indsnævrede i visse perioder, men vil altid være tilgængelige.
  • Der vil være én fællessti gennem en sluse over det kommende letbanespor.

For bilister

  • Kørsel i krydset vil kun tillade højresving.
  • Man kan køre ned i Storcenterets P-kælder ved Klampenborgvej via Kanalvej Nord (Microsoft-siden).
  • Man kan ligeledes køre fra Kanalvej Syd (Jyske Bank-siden) og ad Klampenborgvej i retning mod Klampenborgvej.
  • Hvis man skal krydse Klampenborgvej ved Kanalvej, skal man køre ad Nørgaardsvej, Lyngby Hovedgade, Toftebæksvej og Kanalvej og omvendt.
  • Fra Klampenborgvej mod Kanalvej Nord (Microsoft-siden) skal man køre ad Sorgenfrigårdsvej, Toftebæksvej og Kanalvej.
  • Fra Klampenborgvej mod Kanalvej Syd (Jyske Bank-siden) skal man køre ad Firskovvej, Nørgaardsvej og Kanalvej.

Der opsættes skiltning, så det er tydeligt, hvordan du skal færdes. Se satellitbillede med omkørselsvejledning nederst i brevet. Pilene illustrer kørselsretning, og de røde områder illustrerer arbejdsområde.

Hvad betyder det for mig, som bor og færdes i området?
Arbejdet kan medføre støj- og vibrationsgener. Det støjende arbejde vil foregå i hverdagene mellem kl. 7 og 18 og lørdage mellem kl. 7 og 14.

Sådan får du information om trafik og letbanebyggeriet
På deres hjemmeside, dinletbane.dk/trafik, har de samlet overblikket over, hvor du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation. Du kan altid følge byggeriet på dinletbane.dk/lyngby.