Dansk Byggeris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed giver et overblik over de kommunale rammevilkår for virksomhederne.  

 

Kommunen er den offentlige myndighed, som virksomhederne oftest er i kontakt med. Kommunen har derfor stor betydning for, hvor nemt og attraktivt det er at drive virksomhed i Danmark. Dansk Byggeri rangordner, hvor det er lettest og sværest at drive virksomhed i Danmark. Analysen er afsluttet 20. juni 2019.

Kortlægning af erhvervsvilkår

For at få et overblik over de kommunale rammevilkår for virksomhederne, har vi kortlagt kommunernes erhvervs- og byggevenlighed i en samlet analyse. Analysen er bygget op af 23 indikatorer, som alle siger noget om, hvordan det er at drive virksomhed i den enkelte kommune. Derefter er kommunerne inddelt i en samlet rangering fra 1 til 98.

Vi håber, at kommunerne vil søge inspiration i analysen og bruge den til at lære af hinanden, så vi sammen kan skabe endnu bedre vilkår for at drive virksomhed.

Dansk Byggeri måler kommunal erhvervsvenlighed hvert år, fordi det nytter. Det skaber konstruktiv dialog om virksomhedernes vilkår på tværs af kommuner.

Torben LiboriusErhvervspolitisk Direktør, Dansk Byggeri