LTK skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om vinterordning:

2018 opsagde Lyngby-Taarbæk Kommune alle aftaler om vinterbekæmpelse på de private fællesveje, da en afgørelse fra Ankestyrelsen havde erklæret ordningerne ulovlige.

Tilbage i november 2018 tilbød Lyngby-Taarbæk Kommune en midlertidig et-årig vinterordning til grundejerne af de private fællesveje som en lovlig påbudsordning. Ordningen indebar 100 % tilslutning fra grundejere på private fællesveje for at kunne iværksættes. Kun et begrænset antal af de private fællesveje gjorde brug af den midlertidige ordning.

Den et-årige aftale bortfaldt automatisk den 15. april 2019. Kommunalbestyrelsen har den 29. maj besluttet ikke at arbejde videre med udformningen af en permanent vinterordning på nuværende tidspunkt.

Hvad betyder det i praksis?

Siden efteråret 2018 har kommunen arbejdet for at finde en løsning til en permanent ordning. Konklusionen på dette arbejde er, at det nuværende lovgrundlag desværre ikke giver mulighed for at etablere en klar og entydig ordning, som kommunen kan administrere hensigtsmæssigt.

Kommunen arbejder dog videre med sagen i håb om, at lovgrundlaget kan ændres, men indtil det er afgjort, vil der ikke blive tilbudt snerydning, glatførebekæmpelse og renhold af de private fællesveje. Det betyder, at grundejerne fremover har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse.