RfST skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om baglygter:

Slukkede baglygter kan skabe farlige situationer i trafikken og irriterer andre bilister. En ny kampagne skal få bilister til at tænde lyset bag på bilen, når det er lygtetændingstid (regionale tal i pressemeddelelsen).

Når man bevæger sig ud i trafikken, kan man risikere at møde biler, som kører rundt uden lys i baglygterne, når det for eksempel er mørkt eller tåget.

Seks ud af ti danskere siger, at det har de oplevet. Og heraf siger 13 procent, at de har været involveret i en kritisk situation og for eksempel måtte bremse hårdt op eller undvige, da en anden bil ikke havde lys i baglygterne. Det viser en undersøgelse, som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik i 2019.

Det vil transportministeren, Færdselsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik nu gøre noget ved med en ny kampagne.

– Det er afgørende, at vi kan færdes sikkert i trafikken. Derfor ser jeg også med stor alvor på, at så mange bilister ikke har lys i baglygterne. Det er til fare for bilisten og ikke mindst for de mange trafikanter, som bliver mødt med det i trafikken. Det er derfor meget positivt, at Rådet for Sikker Trafik nu gør en ekstra indsats for at sætte fokus på problemet, og jeg håber, at alle bilister vil tjekke deres lys, inden vintermørket for alvor rammer os, fortæller transportminister Benny Engelbrecht.

Reglerne for typegodkendelse af biler er løbende blevet ændret. Da kravet om automatisk lygtetænding er af nyere dato, er ikke alle biler udstyret med baglygter, der tænder automatisk. Nogle bilister kan derfor uforvarende komme til at køre rundt uden lys bagpå, fordi de glemmer eller ikke ved, at de skal tænde baglygterne på netop den bil, de kører i.

Hvornår skal baglygterne være tændt?
I den nye kampagnevideo fra Transport- og Boligministeriet, Rådet for Sikker Trafik og Færdselsstyrelsen, bliver bilisterne mindet om, hvornår de skal tænde lyset, og hvordan de kan være sikre på, at der er korrekt lys foran og bagpå bilen.

– Det er vigtigt, at man sætter sig ind i, om baglygterne tænder automatisk på bilen, eller om man selv skal tænde dem manuelt. Hvis du vil være helt sikker på, at der er lys i baglygterne, så tænd for nærlyset, siger Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Kan baglygterne tænde automatisk?
Hvis man ejer en bil, som ikke automatisk tænder baglygterne, kan man undersøge, om et værksted kan indstille bilen sådan, at baglygterne tænder, når man starter motoren. Det er dog ikke alle biler, der kan ændres, så man bliver nødt til at forhøre sig på et værksted, om det teknisk kan lade sig gøre.

– Korrekt lys på bilerne spiller naturligvis en særdeles vigtig rolle for færdselssikkerheden – både når det bliver mørkt men især også, når det er dårligt vejr med regn, sne eller tåge. Det kan være livsfarligt både for én selv og ens medtrafikanter, og derfor råder vi til, at man tjekker sit lys inden man starter køreturen, siger Stefan Søsted, direktør i Færdselsstyrelsen.

Gode råd og fakta om lys på bilen

1. Hvornår skal der være lys i baglygterne

Der skal være lys foran på bilen hele døgnet. Baglygterne skal være tændt fra solnedgang til solopgang samt om dagen, når der er nedsat sigtbarhed, f.eks. når det regner, sner eller er tåget.

2. Hvordan tjekker du om baglygterne tænder automatisk

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt baglygterne tænder automatisk, kan du starte bilen og derefter gå ud og kigge på baglygterne. Er de ikke tændt, og er det lygtetændingstid, skal du manuelt tænde nærlyset på bilen. Så er der lys både foran og bag på bilen.

Se mere på www.sikkertrafik.dk/baglygter

Om undersøgelsen

I 1. kvartal 2019 har Epinion på vegne af Rådet for Sikker Trafik spurgt 1.557 bilister om følgende:

Har du inden for de seneste 3 måneder oplevet andre bilister, som ikke havde tændt baglygterne, mens det var mørkt eller tåget?

Ja: 63 procent
Nej: 28 procent
Ved ikke: 9 procent
Regionale tal:

Region Hovedstaden: 53 %
Region Nordjylland: 65 %
Region Midtjylland: 66 %
Region Syddanmark: 71 %
Region Sjælland: 63 %
De bilister, som har oplevet en eller flere biler med slukkede baglygter, blev derefter spurgt:

Har du inden for de seneste 3 måneder været involveret i en kritisk situation, fordi en anden bilists baglygter ikke var tændt i mørke/tåge? (fx kom ud i rabatten, måtte bremse hårdt op eller måtte undvige en kollision. Der menes ikke uheld):

Ja, en enkelt gang: 10 procent
Ja, flere gange: 3 procent
Nej: 85 procent
Ved ikke: 2 procent
Har du inden for de seneste tre måneder været involveret i et uheld, fordi en anden bilists baglygter ikke var tændt i tåge/mørke?

Ja, en enkelt gang: 1 procent
Ja, flere gange: 0 procent
Nej: 98 procent
Ved ikke: 1 procent