Som det er i dag, tilbringer landets kommunale SOSU’er i gennemsnit knap 20 dage i sygesengen på et år. Ny CEPOS-analyse viser, at der er et betydeligt potentiale for at frigøre ressourcer og forbedre den kommunale ældrepleje gennem en nedbringelse af sygefraværet.

Analysen viser, at landets kommunalt ansatte SOSU’er i 2023 havde i gennemsnit 19,7 sygedage på tværs af landets kommuner.

”Sygefraværet har blandt andet betydning for, hvor ofte de ældre oplever at blive passet af en afløser uden samme indgående kendskab til den ældres ønsker og behov, som det faste personale. Sygefraværet kan således påvirke både de ældres tryghed og kvaliteten af plejen,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

De fem kommuner med det laveste sygefravær var Gladsaxe, Greve, Ringkøbing-Skjern, Hedensted og Billund.

De fem kommuner med det højeste sygefravær var Bornholm, Odsherred, Morsø, Kerteminde og Albertslund.

Karsten Bo Larsen mener, at det høje sygefravær kan ses som en indikator for, hvor godt ledelsen fungerer.

”Det er klart, at man et enkelt år kan rammes voldsomt af en influenzaepidemi. Men sygefraværet kan et langt stykke hen ad vejen ses som et udtryk for, hvor godt medarbejderne trives,” siger Karsten Bo Larsen.
Det samlede besparelsespotentiale er på 1.201 fuldtidsbeskæftigede – svarende til 495 millioner kroner – hvis alle kommunerne kom på niveau med den kommune, som har det laveste sygefravær.

Tilsvarende er besparelsespotentialet 1.587 fuldtidsbeskæftigede – svarende til 654 millioner kroner – hvis alle kommunerne reducerede sygefraværet til det gennemsnitlige niveau for privatansatte indenfor omsorgsarbejde.

Se hvor din kommune ligger på listen.