Marts måned står i forårsrengøringens tegn – i hvert fald hvad angår fuglekasser. En ren fuglekasse sørger for gode betingelser for forårets fugleunger og kan øge deres sundhed.

Foto: ABW

Fugle tømmer ikke en redekasse for gammelt redemateriale, inden de begynder at bygge en ny rede. Reden bliver derimod bygget oven på den gamle, hvilket kan resultere i pladsmangel samt øget risiko for lopper og andre ektoparasitter.

For at holde utøj ude er det derfor vigtigt, at småfuglenes redekasser bliver tømt for gammelt redemateriale, inden ynglesæsonen begynder.

– Hvis ikke en redekasse tømmes inden en ny fuglefamilie flytter ind, kan der komme så mange parasitter i kassen, at det kan gå ud over både ungers og voksnes trivsel og helbred. Fugle bygger rede ovenpå det gamle redemateriale, der kan findes i kasserne. Det er derfor vigtigt at tømme redekasserne her i februar-marts, inden ynglesæsonen rigtig begynder, forklarer Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.

Trådnet kan modvirke parasitter
Hvis du vil hjælpe fuglene med at forebygge utøj og parasitter i redekasserne, kan du med fordel montere et trådnet i bunden.

– Redekassen bør være bygget sådan, at fuglene bygger reden på et trådnet, der er hævet lidt over redekassens bund, som skråner en smule. Det gør, at der kommer lidt luft til redens bund, som dermed bliver mere tør og et dårligere levested for parasitterne, forklarer Michael Carlsen.

EN GOD REDEKASSE HAR:

  • Plads: En redekasse til de mindste fugle bør mindst være 150 cm2 indvendig, da der skal være plads til at 8-12 fugleunger kan vokse i kassen.
  • Materiale: Det bedste materiale til en redekasse er træ, da det bevirker den mest konstante temperatur i kassen.
  • Højde: Der bør være 20-22 cm fra kassens hul og ned til bunden af kassen. Det giver den bedste sikkerhed for fugleungerne, da f.eks. krager og skader så har svært ved at nå dem.

Kilde Dyrenes Beskyttelse.