HOFOR har for nylig idriftsat en stor varmepumpe på Novozymes’ fabrik i Hillerødgade på Nørrebro i København. Varmepumpen omdanner overskudsvarmen fra enzymproduktion til fjernvarme for 6.000 københavnere. HOFOR ser store varmepumper som et væsentligt element i fremtidens fjernvarme.

“Det er en milepæl, vi har nået med idriftsættelsen. Det er fremsynet forsyning, at vi på den måde via et glimrende samarbejde med Novozymes kan producere grøn fjernvarme. Begge virksomheder har en grøn profil, og begge virksomheder sætter en ære i på den måde at bidrage til ambitionerne om, at København i 2025 skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad,” siger Jane Egebjerg Andersen, forsyningsdirektør i HOFOR.

Passer perfekt til strategien i Novozymes

Også i Novozymes, der i mere end 50 år har produceret enzymer på fabrikken, er der tilfredshed.

“Vi har løbende optimeret og udviklet vores produktion og processer. Vores gæringsprocesser udvikler varme primært fra omdannelse af sukker, og denne varme er indtil nu blevet afsat i et køletårn. Med varmepumpeprojektet er det i samarbejde med HOFOR lykkedes at få denne varme over i fjernvarmenettet til brug i lokalområdet. For os passer projektet perfekt ned i det spor, vi kalder “waste to energy”, som er en del af vores sustainability strategi i produktionen. På den måde er det med til at sikre at vi udnytter vores spildstrømme bedst muligt,” siger Lars Johansen, der er direktør på fabrikken.

HOFOR høster vigtige erfaringer

Jane Egebjerg Andersen peger på, at HOFOR med dette projekt og HOFORs øvrige varmepumpeprojekter får vigtige erfaringer med de store varmepumper, der fremover i øget omfang vil blive anvendt i produktionen af fjernvarme, såfremt den tekniske udvikling understøtter denne udvikling.

“Vi ser et stort potentiale i de store varmepumper, og derfor er det afgørende, at vi får så meget viden som muligt om de forskellige typer af varmepumper,” siger forsyningsdirektøren. Hun tilføjer, at varmepumpen reducerer omkostninger andre steder i varmeproduktionen og derfor ikke påfører projektet øgede udgifter til produktionen af fjernvarme.

Jane Egebjerg Andersen understreger, at nyttiggørelsen af overskudsvarme understøtter HOFORs mål om en grøn og flerstrenget varmeforsyning. HOFOR fremstiller el og varme ved hjælp af bæredygtig biomasse, vindmøller, solceller og store varmepumper, som udnytter energi i bl.a. havvand, spildevand, grundvand – og nu også industriel overskudsvarme.

Facts om Novozymes’ og HOFORs store varmepumpe

Varmepumpen har kostet cirka 35 mio. kr. inkl. diverse tilslutninger m.v. Parterne har hver især dækket en del af etableringsomkostningen.

Overskudsvarmen fra Novozymes “flyttes” ved hjælp af en eldrevet varmepumpe til fjernvarmenettet. Varmepumpen har en varmeydelse på 4 MW.

Parterne har indgået aftale om, at Novozymes årligt leverer op til cirka 22.000 MWh overskudsvarme, som sammen med den anvendte drivenergi i varmepumpen bliver til knap 30.000 MWh varme til fjernvarmevarmenettet. Det svarer til varmeforbruget hos cirka 6.000 københavnere.

HOFOR ejer varmepumpen, som står hos Novozymes.

Varmepumpen drives af strøm, som i stigende grad fremstilles af vindmøller og andre vedvarende el-produktionsteknologier. På den måde er projektet med til at fremme koblingen mellem el- og varmesektoren og dermed understøtte en øget og effektiv integration af vedvarende energi i energisystemet.

Projektet reducerer vand- og energiforbrug samt støj hos Novozymes, idet Novozymes sparer drift af deres nuværende køleanlæg.

Facts om varmepumper i Københavns fjernvarmenet

Som led i målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025 skal fjernvarmen fra HOFOR gøres CO2-neutral. Det kræver en omstilling af fjernvarmeforsyningen til grøn og vedvarende energi.

Der er i forvejen to store varmepumper i København. Den ene ligger ved HOFORs spildevandspumpestation ved Sjællandsbroen og er en demonstrationsvarmepumpe, der udvinder varme fra både havvand og spildevand. Varmepumpen forventes at forsyne cirka 3.000 københavnere med fjernvarme. Den anden ligger i Nordhavn og udnytter energien i grundvand. Den forsyner tre store krydstogtterminaler og UNICEF’s højlager med varme. Varmemængden svarer til forbruget hos ca. 350 københavnere. Varmepumpen hos Novozymes er således den tredje store varmepumpe i København.

De tre varmepumper er alle eldrevne og vil i takt med, at el-systemet i stadigt større omfang bliver baseret på vedvarende energi, benytte stigende mængder grøn strøm fra bl.a. vindmøller. Varmepumperne er forskellige typer, hvilket giver HOFOR mulighed for at afprøve fordele og ulemper ved forskellige teknologier som fundament for en øget udbygning med store varmepumper i fjernvarmesystemet.

HOFOR forventer herudover at bygge endnu en varmepumpe i Nordhavn – ved Kranparken. Denne varmepumpe vil årligt producere en varmemængde svarende til forbruget hos knap 20.000 københavnere. Varmekilde: Havvand samt overskudsvarme fra fjernkøleanlæg i samme bygning (HOFOR Fjernkøl). .

Kontaktinformation

Kommunikationsrådgiver Frans Rønnov

fraron@hofor.dk 27 95 21 38

Vi passer på dine persondata. Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her .

HOFOR

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Ørestads Boulevard 35, DK-2300 København S

Telefon: 3395 3395

www.hofor.dk