Det viser en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse, som skal understøtte det lokale arbejde med kvalitetsudvikling i dagtilbud.

Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af forældres tilfredshed med dagtilbud viser endnu engang, at forældrene i Lyngby-Taarbæk Kommune er tilfredse med dagtilbuddene i kommunen.

Brugerundersøgelsen på dagtilbudsområdet er en spørgeskemaundersøgelse, som undersøger forældrenes tilfredshed inden for temaerne: Aktiviteter, leg og grupper; Sprog, forståelse og tryghed, Samarbejdet med personalet og Børnene imellem.

I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt ved fem svarkategorier: “1=meget utilfreds”, “2=utilfreds”, “3=hverken eller”, “4=tilfreds” og “5=meget tilfreds”.

Der hvor Lyngby-Taarbæk Kommune scorer højest i forhold til tilfredsheden blandt forældrene er “Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig trygt”, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune ligger på 4,4. Det er lige over landsgennemsnittet på 4,3.

Ser man på “samlet tilfredshed med dit barns dagtilbud”, ligger Lyngby-Taarbæk Kommune på niveau med landsgennemsnittet på 4,3.

“Forældrenes svar viser, at en masse fungerer i hverdagen i den enkelte børnehave og vuggestue. Det skyldes jo i høj grad vores dygtige personale, som hver dag går på arbejde og er der for børnene. De gør en kæmpe indsats og fortjener så meget respekt. Men det er også vigtigt at huske, at trivselsundersøgelsen ikke spørger til alt, og at de rammer vi tilbyder i de enkelte institutioner fortsat kan blive meget bedre. Det handler om renovering af bygningerne, nye institutioner og ikke mindst at vi forbedrer normeringerne”, siger Sigurd Agersnap, formand for Dagtilbudsudvalget.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er man glade for den fine tilfredshedsundersøgelse, men er samtidig optaget af at fortsætte med at udvikle og styrke dagtilbudsområdet. Forvaltningen vil sammen med dagtilbuddene efter sommerferien drøfte, hvilke indsatser der skal arbejdes med på baggrund af undersøgelsen.

“Forældrenes svar på de stillede spørgsmål er overordnet positive. Det er rigtig dejligt. Jeg er sikker på, at det er vores personale, der gør en kæmpe forskel. Jeg er fuld af dyb respekt for ledernes og medarbejdernes daglige engagement og vilje til at børnene lykkedes som hele, glade og trygge små mennesker. Vi fortsætter selvfølgelig arbejdet med at forbedre de fysiske forhold, med at skaffe flere pladser og forbedre normeringerne”, siger Charlotte Shafer, næstformand for Dagtilbudsudvalget.

De kommende år er der har brug for flere dagtilbudspladser, kommunen er derfor i gang med at kigge på flere nye muligheder for at renovere, udvide og bygge nyt. Flere af de nuværende institutioner udvides og fire nye institutioner er planlagt til at åbne fra 2026 og frem.

Forvaltningen kan lige nu tilbyde en plads til alle vuggestuebørn og børnehavebørn med pasningsgaranti, og forventer at kunne overholde pasningsgarantien i 2022.

Se hele brugerundersøgelsen på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside: https://im.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jun/se-tilfredsheden-med-dit-barns-dagtilbud