Direktøren udtræder af koncernledelsen efter mange år som topembedsmand i Lyngby-Taarbæk Kommune. Han fortsætter som seniorrådgiver i kommunen.

Bjarne Holm Markussen, foto: LTK

Efter knap 40 og mere end 30 år i kommunens administrative ledelse udtræder direktør Bjarne Holm Markussen ved årsskiftet 2020/2021 af kommunes direktion og koncernledelse. Udtrædelsen er et led i en aftale om generationsskifte. Bjarne fortsætter i en tidsbegrænset periode med at understøtte og implementere større tværgående opgaver i kommunen.

Borgmester Sofia Osmani siger: “Bjarne Holm Markussen er den eneste direktør, som har været i kommunen længere end jeg har siddet i kommunalbestyrelsen. Jeg har altid sat stor pris på hans viden og indsigt. Både som medlem af kommunalbestyrelsen og som borgmester har jeg altid oplevet en velforberedt og dygtig embedsmand, der har mestret sit fagområde såvel som samspillet med politikere og borgere – en oplevelse som jeg deler med hele kommunalbestyrelsen. At Bjarne derudover er den man altid kan få fat i, når historikken skal på plads eller der er tvivl om hvem i byen, vi skal kontakte for at løse en konkret udfordring, er klart en ekstra fordel. Derfor er jeg også glad for, at Bjarne bliver i organisationen en tid endnu. På kommunalbestyrelsens vegne vil jeg gerne takke for den enorme indsats han har ydet – og glædes over et fortsat ansættelsesforhold, der både tilgodeser Bjarnes ønsker og kommunens behov.”

Viceborgmester og formand for Byplanudvalget, Simon Pihl Sørensen siger: “Jeg er glad for, at vi kan sikre Bjarnes arbejdskraft også i seniorlivet. Bjarne har været en værdifuld direktør og samarbejdspartner for skiftende borgmestre og kommunalbestyrelser. Altid med blik for både det faglige og politiske. Og – og det er sjældent i dag – tilmed med en dyb viden om og kærlighed til den kommune han har gjort tjeneste i. Den kombination har været til meget stor gavn for kommunen i mange, mange år. Jeg er glad for, at vi kan trække på den kombination også i fremtiden”.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap siger: “Bjarne har været en af hovedårsagerne til, at jeg er faldet til i kommunalpolitik. Med sit overlegne overblik og rolige gemyt har Bjarne været en vigtig vejviser ind i det kommunale. Man kan altid gå til Bjarne for et godt råd eller en god ide, og så har jeg altid kunne gå til Bjarne med dumme spørgsmål, uden at det har skulle ligge mig til last. At kunne trække på Bjarnes massive erfaring har været helt afgørende og en sand fornøjelse. Jeg vil gerne på hele udvalgets vegne takke Bjarne for den store indsats. Hans arbejde har været vigtigt for det gode samarbejde i Teknik- og Miljøudvalget, og personligt vil jeg se frem til fortsat at kunne komme til ham for sparring i tide og utide”.

Kommunaldirektør Søren Hansen fortsætter: “Bjarne er meget afholdt, dygtig og samtidig vores fælles hukommelse gennem mange år. Indsigt, skarphed og en forståelse for detaljerne i opgaverne kendetegner den ildhu og flittighed, som han har lagt i sit virke for kommunen. Direktionen kommer til at savne Bjarnes lune og også hans omfattende viden i mange sager, når han nu udtræder. Derfor vi også glade for, at han vil fortsætte i kommunen en tid endnu.”

Bjarne Holm Markussen siger om sin udtræden: “Jeg vil stadigvæk være at finde på opgavernes motorvej – men ikke nødvendigvis i overhalingssporet og nu heller ikke i nødsporet. Det bliver i en helt ny rolle uden personaleledelse – men i en rolle, hvor min faglige profession sammen med næsten 40 års indhøstet erfaring fra den politiske og administrative platform i lokale og regionale sammenhænge fortsat skal bidrage til solide og bæredygtige løsninger for kommunens borgere og erhvervsliv. Jeg er meget taknemmelig for, at denne aftale kunne indgås med kommunalbestyrelsen, hvor en overgang til “karrierens efterår” kan ske harmonisk og balanceret og jeg stadig har mulighed for at bidrage med min viden.”

Bjarne blev ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune i 1981 som ingeniør i forsynings- og miljøområdet, som han 1989 blev afdelingsingeniør i. Året efter i 1990 blev han driftschef for forsyning, miljø, park, veje og kirkegårde. Dette job varetog han i otte år, hvorefter Bjarne søgte og fik stillingen som direktør for teknisk forvaltning i 1998. Siden 2012 har han været direktør for bl.a. teknik og miljø, jobcenter og beskæftigelse, samt erhverv og turisme.

Stillingen som direktør bliver snart opslået. I respekt for den aktuelle situation omkring Coronapandemien afventes situationen omkring en markering af begivenheden. Mere information om dette vil følge.