I helt bogstavelig forstand lytter HOFORs ‘vanddetektiver’ på rørene, når de skal finde ud af, hvor der er opstået et hul. Hvert år bliver der repareret huller og dermed sparet mange tusinde liter rent drikkevand, som ellers bare ville sive ned i jorden.

Hvert år finder HOFOR huller i ledningsnettet og sparer mange tusinde liter drikkevand ved at lappe hullerne.

Det hele starter faktisk mellem kl. 2 og kl. 4 om morgenen. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, holder øje med vandforbruget i de timer hvor der normalt er ganske få kunder, der åbner for hanerne. Hvis vandforbruget i et område pludselig stiger i de timer, er det et tegn på, at der er hul på et rør, hvor der så siver litervis af rent drikkevand ud.

“Selv et lille hul kan betyde at vi mister mange tusinde liter rent drikkevand, som bare siver ned i jorden”, forklarer leder i vandforsyningen, Kim Roar.

Så der er ikke blot penge at spare, det er også vigtigt at passe på det rene drikkevand, så der er nok til alle. Derfor bruger HOFORs medarbejdere i vandforsyningen dagligt tid på at finde og lappe hullerne, så vandtabet er så lille som muligt.

Der bliver i bogstaveligste forstand lyttet på vandrørene, når HOFORs vanddetektiver er i marken.

Lytte, lukke og løfte Når der er et højt natforbrug begynder detektivarbejdet. Først bliver der lyttet på alle ventiler i det område, hvor der er et højt forbrug.

“Når man sætter en mikrofon på ventilen under jorden, kan man høre en susen, hvis der er vand, som siver ud i nærheden. Men hvis der ligger et gasrør tæt på, så har det samme lyd, og så er det svært at høre forskel”, forklarer Kim Roar.

Ved en konkret mistanke i Rødovre fandt vanddetektiverne fra HOFOR i første omgang to brud ved at lytte på rørene. Men da de to var repareret, var natforbruget stadig meget højere end normalt. Næste skridt var at sætte nogle loggere på ventilere, så man døgnet rundt kunne måle for støj. Disse loggere sender en besked, når der er et vist støjniveau, og så måler de hele døgnet. Det giver et mere præcist billede af hvor der måske er hul på et rør.

“Vi fandt et hul mere ved at sætte loggere på, men natforbruget var stadig alt for højt. Vi havde også haft løftet på kloakdæksler i området, for at se om der løb vand i kloakken. Vi var faktisk ved at give op, for vi kunne ikke finde ud af, hvor der var hul på røret. Måske var forbruget bare pludselig meget højt i det område om natten?”.

Traileren fungerer som et lille vandværk, der kan afsløre et højt forbrug.

Gas og stædighed gav resultat Efter flere forsøg med igen at lytte på både ventiler, stophaner og brandhaner blev det foreslået af en samarbejdsparter at sende gas gennem rørene. Så efter at have tømt en strækning for vand blev røret fyldt med en speciel gas. Derefter blev der boret et hul ned i jorden over røret og ‘sniffet’ efter gaslugt. Det gav pote. En lækage havde gemt sig ved en havegang, og det viste sig, at vand fra hullet i røret havde spulet et rum under overfladen på størrelse med 6 flyttekasser og derfra løbet direkte i en kloak, som vi ikke havde adgang til. Hullet var så stort, at der strømmede ca 15 m3 vand ud hver time.

“Det betyder virkelig noget, at vi er stædige og bliver ved med at lede, når vi kan se, at forbruget er højere, end det burde være. Bare denne ene lækage spildte vand hvert døgn, som svarer til 2-3 familiers forbrug på et helt år”, understreger Kim Roar.

En lækage på et vandrør kan spilde mange tusinde liter vand hvert døgn.

Fakta:

Hver år finder vanddetektiverne ca 100-150 lækager på vandrørene, dertil er der 450-500 akutte lækager. Hvert år sparer HOFOR mange tusind liter drikkevand ved at stoppe hullerne. En lækage bliver typisk opdaget ved, at der pludselig er et højt forbrug også om natten, eller ved at vand pibler frem på overfladen. Når HOFOR leder efter huller på rør, bliver der lyttet, en speciel trailer, som kan fungere som vandværk og registrerer forbrug, bliver rullet ud og så kan man lukke en strækning og benytte gas i røret til at finde huller.

Du kan se en lille film om lækagesøgningen på HOFORs facebookside. Klik på facebook-logoet.