DST skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om de danske priser på mad:

EUROPÆISK KØBEKRAFTSUNDERSØGELSE – PRISSAMMENLIGNINGER, FØDEVARER 2018

Med et prisniveau på 30 pct. over EU-gennemsnittet har Danmark fortsat de højeste fødevarepriser i EU. Derefter kommer Luxembourg og Østrig, som begge ligger 27 pct. over EU-gennemsnittet. Tager man til vores nabolande for at købe fødevarer skal man i Sverige af med 18 pct. ekstra sammenlignet med EU-gennemsnittet, mens Tyskland ligger på niveau med EU-gennemsnittet. De laveste prisniveauer, sammenlignet med EU-gennemsnittet, finder man i Rumænien og Polen. I Rumænien ligger prisniveauet 35 pct. under EU-gennemsnittet, og i Polen ligger det 32 pct. under. Således er priserne i Danmark dobbelt så høje som i Rumænien og Polen. Opgørelsen er baseret på Eurostats undersøgelse fra 2018, der er gennemført i samarbejde med de deltagende lande.

Prisniveauindeks for fødevarer. 2018

Kilde: Eurostat.

ALKOHOL ER DYRERE I DANMARK, MENS TOBAKSPRISERNE ER PÅ NIVEAU MED EU

Priserne for alkohol i Danmark ligger 24 pct. over EU-gennemsnittet. De er dog endnu højere i EU-landene Finland, Irland, Sverige, Grækenland, Storbritannien og Estland, der alle ligger mellem 82 og 26 pct. højere end EU-gennemsnittet. For tobak er der stor spredning i priserne blandt EU landene. Danmark ligger på niveau med EU-gennemsnittet og er dermed billigere end Storbritannien, Irland, Frankrig, Nederlandene og Sverige, som ligger mellem 104 og 8 pct. over EU-gennemsnittet. Derimod har en række af de lande, der indtrådte i EU efter 2004 nogle af de laveste priser på tobak. Lavest ligger Bulgarien med priser 51 pct. under EU-gennemsnittet.

EFTA-LANDENE ER DYREST

De tre EFTA-lande Schweiz, Norge og Island har langt højere fødevarepriser end Danmark. Således ligger Schweiz 64 pct., og Norge ligger 61 pct. over EU-gennemsnittet. Island ligger 50 pct. over EU gennemsnittet.

DANMARK ER DYREST, NÅR DET GÆLDER BRØD OG KORNPRODUKTER

For alle grupper af fødevarer ligger de danske priser over EU-gennemsnittet. Det danske prisniveau ligger højest for brød og kornprodukter med 52 pct. over EU-gennemsnittet. Omvendt er de danske priser tættest på EU-gennemsnittet for Olie og fedtstoffer med 12 pct. over EU-gennemsnittet.