DTU skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om  den nye planet:

Borgere i Danmark inviteres til at komme med navneforslag til en exoplanet og en stjerne opdaget godt 1.000 lysår fra Jorden.

I anledning af 100 året for oprettelsen af den Internationale Astronomiske Union (IAU) har organisationen besluttet at lade borgere i nationer verden over komme med forslag til, hvad en række exoplaneter og deres moderstjerner officielt skal hedde.

Den planet, Danmark har fået tildelt at navngive, er opdaget og videnskabeligt beskrevet af astrofysiker Lars Buchhave, der er professor på DTU Space og leder af instituttets forskningsgruppe inden for exoplaneter. Lige nu har den det lidet mundrette navn HAT-P-29b. Stjernen, som den kredser omkring, kaldes GSC 3293-01539 eller HAT-P-29.

Men nu kan alle danskere være med til at finde på bedre navne til dem.

”Det er en meget fin ide at lade befolkningen komme med forslag til navne, som de så også efterfølgende kan stemme på. Det er med til at skabe mere interesse for såvel rumforskning som naturvidenskab helt generelt,” fortæller Lars Buchhave.

”Vi håber, at både skoler og gymnasier, og så selvfølgelig en masse andre med interesse for rummet, tager udfordringen op og kommer med  forslag.”

Forskere på DTU Space har været med til at opdage en række exoplaneter.

En exoplanet er en planet, som kredser om en anden stjerne end Solen. Exoplaneter er et relativt nyt forskningsområde.

Indtil for få år siden var de svære at opdage. Blandt andet fordi de er meget langt borte og samtidig er relativt lyssvage i forhold til deres moderstjerner.

“Vi håber, at både skoler og gymnasier, og så selvfølgelig en masse andre med interesse for rummet, tager udfordringen op og kommer med forslag”

Lars Buchhave, professor på DTU space

Den første exoplanet blev opdaget i 1995, og mange er kommet til siden.

Exoplaneten HAT-P-29b blev observeret første gang i 2008 og beskrevet 2011 i Astrophysical Journal med Lars Buchhave som førsteforfatter og astronom Johannes Andersen fra Københavns Universitet som medforfatter.

Blandt de indkomne forslag til navne udvælges en række kandidater af en komité med indsigt i rumforskning.

Herefter overlades det til danskerne at afgøre navnet gennem en afsluttende afstemning mellem de udvalgte kandidater. Og i december skulle HAT-P-29b og dens stjerne gerne have fået lidt skønnere navne.

 

Sådan kan du være med til at navngive exoplaneten HAT-P-29b og dens stjerne

Alle nationer får mulighed for at vælge et navn til en exoplanet – altså en planet, som kredser om en anden stjerne end Solen – og til den stjerne, som exoplaneten så kredser omkring.

Navne-konkurrencen er officiel og godkendt af den anerkendte Internationale Astronomiske Union IAU.

Konkurrencen begynder 6. juni 2019, og der kan stilles navneforslag frem til fredag den 11. oktober kl. 12.00.

Herefter udvælger en komite af personer med relation til dansk astronomi de bedste forslag. Dem kan danskerne så stemme på frem til 11. november 2019. Vinderen er de navneforslag til henholdsvis exo-planet og stjerne, der får flest stemmer. Resultatet offentliggøres efter planen i begyndelsen af december. 

Alle, der på nogen måde føler sig som danskere, kan deltage. Det gælder både enkeltpersoner, skoler, klubber, firmaer og institutioner m.m. Og man må gerne indsende flere forslag.

Forslag til et planetnavn for exoplaneten HAT-P-29b og til et navn for dens stjerne HAT-P-29 kan indsendes her.

Følgende krav skal opfyldes:

  • Navneforslag må være på højest 16 bogstaver. De må ikke være krænkende. De må ikke ligne allerede eksisterende astronomiske navne. Det må ikke være navne på kæledyr, sovedyr, og lignende.
  • Det må ikke være navne på produkter eller andet med kommerciel eller reklamemæssig værdi.
  • Det må ikke være navne på nulevende personer eller på personer eller steder, som mest kendes i politiske, militære eller religiøse sammenhænge. Det må ikke være navne, som i forvejen er beskyttet af varemærker eller ophavsret.

Og så skal det helst være et ord, der er let at udtale på dansk. Så find et navn, test det på reglerne, og send det ind, hvis det stadig holder… Så man kan for eksempel godt kalde planet og stjerne Brahes lys og Rømers sol.

Der er en præmie til de, der har fremsat de navneforslag, som får flest stemmer.

 

Yderligere information fås hos Ole J. Knudsen, der er dansk pressekontakt for IAU.
Stellar Astrophysics Centre, Aarhus Universitet. Telefon 40 59 45 20, e-mail: ojk@phys.au.dk