Movia skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om  Bynet:

Metroselskabet planlægger at åbne Cityringen 29. september, og dermed vil den samlede kollektive transport i hovedstadsområdet løftes op i international topklasse. 17 nye metrostationer og flere store skiftesteder føjes til det i forvejen høje serviceniveau. De mange nye metrostationer skal bindes tæt sammen med busserne og eksisterende tog og metrolinjer i ét nyt busnet – Nyt Bynet. Nyt Bynet åbner 13. oktober 2019.

For mange vil den planlagte åbning af Cityringen 29. september betyde nye og hurtigere måder at komme rundt på, fordi man kan bruge metroen på hele eller dele af rejsen. Rejserelationer, vi slet ikke har haft, bliver pludselig mulige, fordi vi kan tilbagelægge rejsen under jorden. Det betyder også, at busserne skal køre nye steder hen, så metro og bus supplerer hinanden godt, og så man kan komme hurtigt og direkte til og fra metro og tog – ind og ud af byen. Det nye busnet hedder Nyt Bynet og åbner første søndag i efterårsferien – 14 dage efter, at Cityringen ventes at åbne. På den måde får passagererne i hovedstadsområdet tid til at vænne sig til den nye metro, inden der kommer ændringer i busdriften.

Og der kommer ændringer. Nyt Bynet medfører ændringer for 33 buslinjer i hovedstadsområdet. Hensigten er, at passagererne i hele hovedstadsområdet skal få størst mulig gevinst af de hurtigere rejsetider med metroen, og samtidig har Movia haft fokus på at sikre en god lokal busbetjening. Movia, som har ansvar for at gennemføre omlægningen af hovedstadsområdets busser, har siden august 2018 informeret borgerne om de mange ændringer. Der har været foldere i busserne, og borgerne har kunnet finde nye linjekort og -beskrivelser, samt kort over den nye busbetjening i kommuner og bydele på nytbynet.dk, og siden foråret har man i en særlig version af Rejseplanen kunnet søge på sin nye rejse. Informationsindsatsen løftes sammen med 12 kommuner og Region Hovedstaden.

“Med 17 nye metrostationer, bliver der også mange nye steder, busserne skal køre hen. Nørrebro station og Frederiksberg Allé station bliver eksempelvis store skiftesteder mellem bus og metro. Det betyder, at nogle passagerer skal vænne sig til at bruge en anden bus, end de plejer, for at komme f.eks. i skole eller på arbejde, mens andre skal bruge metro noget eller hele vejen. Vi glæder os til at byde alle passagerer velkomne i Nyt Bynet 13. oktober”, siger Movias plandirektør Per Gellert og fortsætter

“I Movia vil vi ikke lægge skjul på, at Nyt Bynet er en stor omlægning, og vi vil følge buslinjerne tæt efter åbningen. Omlægningen vil også kunne udfordre vores logik. F.eks. er der rejseveje i Nyt Bynet, hvor det hurtigste er at tage bussen i den modsatte retning af, hvor man egentlig skal hen, fordi man med få stop kommer til metroen, hvorfra man kan rejse det sidste stykke meget hurtigere”.

I flere kommuner har der været borgerdialog med borgermøder og mulighed for at komme med ændringsønsker til Nyt Bynet, som er blevet besluttet politisk i kommunerne i april 2018. Når Nyt Bynet åbner, indføres der samtidig frit flow i alle A-busser i Storkøbenhavn, så passagererne frit kan gå ind og ud af alle bussens døre. Det er med til at give kortere rejsetid for alle i busserne. Mange kender allerede frit flow fra 5C og 4A. Når Nyt Bynet er trådt i kraft er der således frit flow i linje 5C, 1A, 2A, 4A, 6A, 7A og 9A.

Læs mere om Nyt Bynet.dk og søg din nye rejse frem på nytbynet.dk/rejseplanen