​Region Hovedstaden er i gang med at gennemgå listen over børneinstitutioner for at afklare, om der på grundene tidligere har ligget virksomheder, som kan have brugt PFAS-stoffer.

Foto ABW

Region Hovedstaden har kendskab til ca. 5.000 steder, hvor der kan have været brancher, som måske har anvendt PFAS-stoffer. Det er ikke muligt at gennemgå og vurdere alle 5.000 steder på én gang. Derfor prioriteres der i indsatsen, og her er de grunde, hvor der i dag er børneinstitutioner, øverst på listen.

– Jeg kan godt forstå, hvis medieomtalen af børneinstitutioner på mulige PFAS-grunde har skabt bekymring hos forældre og personale. I Region Hovedstaden prioriterer vi børns sundhed meget højt. Derfor er vi i fuld gang med at afklare, om der har været kilder til PFAS i børneinstitutionerne, fortæller Line Ervolder (C), formand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden.

Oplysningerne vurderes på ny
Regionen tager nu kontakt til alle kommunerne for at få et overblik over, hvor mange børneinstitutioner, der i dag er i hovedstaden. Mange af institutionerne er tidligere gennemgået, da regionen mellem 2008 og 2011 havde et særligt fokus på forureninger på grunde med børneinstitutioner. Her vurderede regionen over 900 børneinstitutioner, og 45 steder med forurening blev renset op.

Men det var før, at der var fokus på PFAS. Siden er der både kommet nye lavere grænseværdier for PFAS i jord og grundvand, og der er kommet ny viden om brancher, der har benyttet PFAS.

– Vi har været hele listen af børneinstitutioner igennem én gang. Nu ser vi på den del af listen, som er relevant i forhold til PFAS, og vi starter med at med at danne os et overblik over, hvor mange og hvilke børneinstitutioner, det drejer sig om, siger Line Ervolder.
Fokus på børns sundhed
Regionen har fokus på børneinstitutioner, fordi små børn er mere udsatte over for forurenet jord end voksne. Under leg kan de for eksempel finde på at putte jord og beskidte fingre i munden. Mange grænseværdier for skadelige stoffer er netop fastsat af hensyn til børns sundhed.

Men der er ingen grund til at gå i panik, hvis der skulle være PFAS-forurenet jord på nogle af børneinstitutionerne i regionen, lyder det fra Paula E. C. Hammer, der er speciallæge i arbejds- og miljømedicin og klinisk toksikolog på Bispebjerg Hospital og Holbæk Sygehus.

– Ofte er der ikke bar jord, men græs, og sandkasser med bund i børneinstitutioner. Derudover er optagelse af PFAS via huden ved kontakt med forurenet jord begrænset. Og endelig er de almindelige råd om at vaske hænder efter børnene har leget udenfor med til at begrænse den i forvejen lille optagelse gennem huden. Det er godt og rart at lege udendørs og få frisk luft, så det skal børn og personale endelig fortsætte med, siger hun.

Ny jord beskytter mod PFAS
Hvis gennemgangen viser, at der tidligere har været brugt PFAS-stoffer på børneinstitutionens areal, vurderer regionen, om jorden skal undersøges. Dette afhænger bl.a. af, om der allerede er undersøgt for PFAS, eller om jorden på legepladsen tidligere er udskiftet med ren jord.

Fakta
Som en del af Region Hovedstadens PFAS-indsats undersøger regionen netop nu en række tidligere brandøvelsespladser, hvor der kan være anvendt store mængder af PFAS

Regionen har i perioden 2008-2011 undersøgt børneinstitutioner, hvor jorden kunne være forurenet. Flere end 900 børneinstitutioner blev gennemgået, 120 blev undersøgt, fordi der var kilder til forurening, og på 45 børneinstitutioner blev forurening i den øverste halve meter af jorden gravet væk. Læs mere om indsatsen på regionens hjemmeside.

Resultatet af Region Hovedstadens gennemgang af børneinstitutioner vil fremgå af regionens hjemmeside

Jorden i byområder er sjældent helt ren. Røg og partikler fra fabrikker og biler er gennem mange år drysset ned på jorden, og er nu årsag til at jorden i byområder ofte er lettere forurenet. Ligesom gamle industriområder kan have forurenet jorden. Enkle råd kan mindske påvirkning af forurening:

  • Undgå at børn putter jord i munden eller sutter på legetøj med jord på.
  • Vask hænder efter leg udendørs.
  • Tag skoene af indendørs, så der ikke kommer jord og støv ind på tæpper og gulve.
Region Hovedstaden bruger årligt 150 mio. kr. på at opspore, kortlægge, undersøge og oprense foru-renede grunde. Som myndighed skal regionen have konkret viden om brancher og aktiviteter, inden regionen kortlægger en grund og underretter grundejer.