Efter den sidste tids kraftige regnvejr advarer Lyngby-Taarbæk kommune nu imod, at der bades i Øresund ud fra Taarbæk. Den kraftige regn betyder, at kloakkerne er blevet overbelastet, og at urenset spildevand derfor er løbet ud i Øresund. Det forurenede spildevand kan indeholde store mængder af bakterier.

På hjemmesiden for badevandsprognoser. http://neworesund.badevand.dk/ kan man løbende følge med i, hvordan det står til med badevandets kvalitet i Øresund. Rødt flag betyder, at vandet har en dårlig kvalitet.

Badevandsudsigten bygger på en computersimulering, der tager højde for den aktuelle udledning af spildevand, hvor mange indikatorbakterier der ledes ud til badevandet og de lokale blandings- og strømforhold, der påvirker bakteriernes skæbne. Indikatorbakterierne er E. coli og Enterokokker; der bruges som indikatorer på spildevandudledning af bakterier, som kan gøre mennesker syge.

Hvis badevandet er forurenet, vil det også blive meddelt ved skiltning på stranden.