Forretningsudvalget har godkendt, at ekstra akutpenge skal fordeles til de områder, hvor rigtig mange mennesker venter på operation og til de afdelinger, hvor man hurtigst og billigst kan gennemføre flest mulige behandlinger.

Foto ABW

De lange ventetider efter corona og sygeplejerskestrejke har trukket en lang hale efter sig af mennesker, der venter på at få deres operation eller behandling. Derfor skal der sættes ekstra skub i køen til de ventende behandlinger.

“Deres sygdom er ikke livstruende, men mange af de ventende er pressede af smerter og nedsat livskvalitet. Derfor skal der i løbet af 2024 ske en normalisering af ventetiderne. Vi har besluttet, at pengene skal ud og hjælpe de mange, og behandlingerne skal placeres på de afdelinger, hvor de er effektive og billige, så vi får must mulig sundhed for pengene – også ift. et privat alternativ,” siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

Antallet af udførte operationer i regionen i 2023 er ganske vist steget med 4,6 % sammenlignet med 2022, og der er stigning inden for alle de store operationsspecialer, men nu skal der tages endnu et ryk.

Politikerne i Forretningsudvalget har givet grønt lys til, at regionen fordeler 50 mio. kr. fra regeringens akutpulje. Målet er, at hospitalerne kommer ned på normal ventetid til behandling inden udgangen af 2024. Udover fokus på store patientområder – særligt inden for kirurgien med fokus på knæ og hofter.

“Men der er også et stort fokus på, om operation er det rigtige for den enkelte borger, Afdelingerne gennemgår ventelisterne, så vi sikrer, at borgerne stadig skal have den behandling, som de venter på – eller om afdelingerne kan hjælpe den enkelte borger på en anden måde,” siger Lars Gaardhøj.

Fakta  – optimering af planlagte operationer

  • På tværs af hospitaler arbejdes med omstilling til øget brug af dagkirurgi samt lokal/ regional bedøvelse frem for fuld bedøvelse. Dagkirurgi giver korte, sammenhængende forløb for patienterne og kan være med til at mindske personaletrækket.
  • Alle hospitaler arbejder med optimering og effektivisering af operationsafvikling fx med skærmede fast-track lejer og lavere bemanding ved de mest simple operationer.
  • I lighed med anbefalinger fra Robusthedskommissionen arbejdes med ikke at overbehandle, og at patienterne selv i højere grad inddrages beslutningen om, hvilke behandlingstilbud der passer til deres ønsker og livssituation. Fx kan patienter tilbydes træning eller andre forebyggende tiltag for at undgå at blive opereret. Hospitalerne gennemgår løbende ventende patienters behandlingsbehov med vurdering af alternative behandlingsmuligheder med inddragelse af patientens ønsker for behandling.​

Kilde Region Hovedstaden.