Med 50 mio. kroner i støtte fra Nordea-fonden er projektet ”Danmarks Naturstier – en omvej værd” nu klar til at gå i gang. Projektet vil skabe et netværk af stier og ruter i hele Danmark og opfylder Friluftsrådets vision om at give alle bedre muligheder for at komme mere ud i naturen.

Foto ABW

De fleste kender Margueritruten – en særlig smuk rute på de danske veje. Nu får Danmark også et netværk af stier og ruter, som giver nye og bedre muligheder for at komme ud og opleve den danske natur på gåben.

Regeringen satte i 2021 projektet “Danmarks Naturstier – en omvej værd” på finansloven. Nu er den sidste finansiering i form af 50 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden på plads, og arbejdet dermed for alvor klar til at gå i gang.

Udover støtten fra Nordea-fonden har Miljøministeriet afsat 50 millioner kroner, og Friluftsrådet bidrager med en pulje på op til 30 millioner kroner.

“Friluftsrådet har ønsket sig et projekt som dette i mange år – vi vil gerne give befolkningen bedre muligheder for at opleve naturen, og vi kan se, at afmærkede vandreruter som for eksempel Camønoen og Skjoldungestien gør, at flere kommer ud. Derfor er vi rigtig glade for, at vi med støtten fra Nordea-fonden nu kan komme i gang med arbejdet,” siger Winni Grosbøll, direktør i Friluftsrådet.

Danmarks Naturstier er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Kommunernes Landsforening, og målet er at gøre naturen mere tilgængelig på tværs af både offentlige og private arealer.

Danmarks Naturstier

  • Danmarks eksisterende rekreative og naturnære stier og ruter forbindes i et nationalt netværk
  • Der bliver anlagt nye stier og ruter
  • udinaturen.dk udvikles, så det er nemt at finde al information om ruterne
  • Der skal udvikles kvalitetsstandarder, som ruter etableres, vedligeholdes og formidles efter
  • Cirka 15.000 km ruter bliver afmærket, og cirka 1.000 infoskilte og -tavler sat op ude i naturen
  • Projektet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Kommunernes Landsforening

Udover at forbinde de mange stier og ruter i Danmark, der i dag ikke hænger sammen, vil der blive etableret nye ruter samt udviklet kvalitetsstandarder, som stier og ruter skal etableres og vedligeholdes efter.

Det skal være nemt at finde en rute
En ting er selve ruterne, en anden vigtig del af projektet er formidlingen af dem.

“En barriere for at komme ud er ofte, at for mange kan det være svært at finde information om, hvad der er af ruter rundt om i landet. Ambitionen i Danmarks Naturstier er, at det skal være lige så nemt at finde en tur ud i naturen, som det er at finde en rejse på Rejseplanen,” siger Winni Grosbøll.

Det centrale omdrejningspunkt for formidlingen af ”Danmarks Naturstier” bliver udinaturen.dk.

Platformen, der i dag indeholder data om ruter, friluftsfaciliteter, m.v. bliver udviklet, så man nemt kan klikke ind og finde en rute tæt på, hvor man bor, eller i nærheden af det sted i Danmark, man er på ferie og ønsker sig at finde en smuk gåtur i naturen.

Derudover vil der blive afmærket cirka 15.000 kilometer udvalgte ruter samt opsat omkring 1.000 infotavler og -skilte.

I første omgang for vandrere, men:
Danmarks Naturstier i er første omgang tiltænkt de mange, der godt kan lide at vandre, men Friluftsrådet vil gerne mere end det:

“Vi skal undervejs i projektet drøfte, om netværket kan give nye muligheder for cyklende og ridende også. Vi ser i Friluftsrådet gerne, at dette er et første skridt på vej mod en samlende friluftsplatform, der på sigt giver danskerne et samlet overblik over muligheder for vandring, cykling, ridning og andre friluftsaktiviteter som f.eks. kano og kajak,” siger Winni Grosbøll.

Kilde Friluftsrådet.