Vi går nu i gang med anlægsarbejdet omkring Nærumbanens krydsning af Klampenborgvej. Her skal vi forstærke og ombygge broens søjler og fundamenter.

Fra uge 35 går vi i gang med en støjende aktivitet, da vi skal bore funderingspæle i jorden omkring broens eksisterende fundamenter. Dette arbejde forventes at vare cirka fire uger. Derefter fortsætter arbejdet i området, hvilket du kan læse mere om her .

Hvad betyder det for dig som nabo?
Det støjende borearbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7.00 – 18.00 og lørdage kl. 7.00 – 14.00. Udover støj kan arbejdet også medføre vibrationer.

Vi og vores entreprenør Per Aarsleff A/S beklager de gener, arbejdet giver.