I Gladsaxe Kommune skrider letbanearbejdet frem ad og nu er Hovedstadens Letbane nået til næste milepæl, hvor de første stibroer skal løftes på plads ved Motorring 3 i Buddinge.

De sidste par måneder har de haft travlt med at forberede området, så den eksisterende bro er klar til en udvidelse. Stibroerne er nødvendige for at gøre plads til letbanen på broen, og bliver tilegnet cyklister og fodgængere. Det første broløft finder sted natten mellem lørdag den 11. og søndag den 12. marts, mens det andet broløft finder sted natten mellem lørdag den 18. og søndag den 19. marts.

Når broerne skal løftes på plads, er de nødt til at spærre Buddingevej for al trafik – både for biler, cykler og fodgængere, kun redningskøretøjer har adgang – i tidsrummet kl. 20 lørdag aften og frem til kl. 8 søndag morgen. I samme tidsrum spærrer de nede på Motorring 3, men de åbner midlertidigt alle fire ramper, så motorvejstrafikken bliver ledt over ramperne. Det vil ikke være muligt at benytte til- eller frakørselsramperne til/fra Buddingevej i tidsrummet.

Når broerne er løftet på plads vil trafiksituationen blive ført tilbage som den er i dag.

Pressefoto Hovedstadens Letbane

Kilde Hovedstadens Letbane.