Regionen vil politianmelde 20 borgere, der i 2023 har indløst recepter til mere end tre års forbrug af Ozempic, og Styrelsen for Patientsikkerhed bliver bedt om at undersøge de i alt 132 sager med et forbrug, der rejser bekymring.

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) understreger, at der skal sendes et klart signal om, at Ozempic skal bruges til de mennesker, der har diabetes – og som lever op til retningslinjerne for brugen af den populære medicin. Pressefoto Region Hovedstaden

Efter grundige analyser af forbruget af Ozempic har Region Hovedstaden besluttet at anmelde 20 borgere, der i 2023 har indløst recepter på mere end tre års forbrug af den meget populære diabetesmedicin.

​Både i medierne og politisk har der været et stort fokus på historier om enkeltsager, hvor der er blevet hentet Ozempic på apoteket, som langt overstiger et normalt forbrug. Sagen blev behandlet på møde i Forretningsudvalget 23. januar, og her stod alle politikerne bag en protokolbemærkning:

“Det er dybt uetisk og uforsvarligt, hvis der svindles med medicintilskud og videresælges medicin, der er mangel på, til mennesker, der ikke er syge. De der evt. snyder fællesskabet på den måde, ønsker vi at sætte hårdt og konsekvent ind over for – uanset om de sidder på den ene eller den anden side af bordet i konsultationen. Vi må konstatere, at det ikke er nemt at føre kontrol med området. Men vi ønsker, at administrationen bruger alle de værktøjer, de har – også politianmeldelse hvis der er belæg for det – og lægger pres på stat og styrelser, for at få de værktøjer, der mangler, hvad enten det handler om datadeling, loft for ordination eller bedre mulighed for controlling. Ellers mister borgerne tilliden til systemet”.

Beder om involvering af Styrelsen for Patientsikkerhed
Ud over en politianmeldelse af de borgere, hvor forbruget stikker allermest ud, vil regionen også bede Styrelsen for Patientsikkerhed undersøge de i alt 132 sager, hvor borgerne på et år har hentet mere end til halvandet års forbrug.

“Vi vil gerne kunne tilbyde mennesker med diabetes en effektiv behandling – og patienterne efterspørger medicinen i stor stil. Så vi skal finde en balance, hvor vi sætter ind, hvis der er læger, som ikke hensigtsmæssigt udskriver medicinen, og borgere ikke benytter medicinen efter hensigten,” siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

Samfundskontrakten udfordres
Selvom tilskudsudgifterne i de udpegede sager kun udgør en brøkdel af regionens udgifter til Ozempic, så ser han frem til bedre muligheder for at kunne styre forbruget.

“Hvis vi ikke får sendt et klart signal om, at medicintilskuddet skal bruges til de patienter, der lever op til kravene, så er jeg bekymret for om samfundskontrakten om tilskudsmedicin på skatteborgernes regning holder. Og med de forsyningsvanskeligheder, der er på medicinen, så risikerer vi også, at der ikke er medicin nok til de patienter, der med fuld ret indløser deres recept,” siger Lars Gaardhøj.

Fakta om Ozempic
De 20 borgere fra Region Hovedstaden, der har hentet Ozempic til mere end tre års forbrug, har tilsammen modtaget tilskud for 4.292.842 kr. Det skal sættes overfor, at regionen i 2023 gav 363 mio. kroner i tilskud til Ozempic. Udgifterne til medicintilskud er vokset markant fra 2022-23, og ca. halvdelen af merudgifterne i 2023 kan tilskrives Ozempic.

Overordnet kan der angives flere årsager til de stigende udgifter til Ozempic:

  • Flere patienter behandles med Ozempic: Antallet af patienter, der behandles med Ozempic er steget 22% fra 2022-2023, når perioden januar til september sammenlignes.
  • Forsyningsvanskeligheder og prisstigninger: Ozempic-producenten, Novo Nordisk, har store forsyningsvanskeligheder, og det har givet parallelimportører mulighed for at sælge Ozempic i Danmark til en stærkt forhøjet pris. En opgørelse fra januar til september 2023 viser, at de samlede udgifter havde været 45 mio. kr. lavere, hvis Novo Nordisk ikke havde haft forsyningsvanskeligheder ift. levering af Ozempic til danske apoteker.

Læs mere om sagen fra Forretningsudvalget på Region Hovedstadens hjemmeside

Kilde Region Hovedstaden.