Hovedstadens Letbanens entreprenør, Siemens Aarsleff, skal i gang med at lægge letbanens skinner i krydset Buddingevej/Nybrovej. Det betyder, at trafikken skal omlægges.

Foto: ABW

Arbejdet forventes at starte fredag den 2. februar 2024 varer forventeligt til udgangen af marts 2024. Støj- og vibrationsgener kan forventes i hverdagene mellem kl. 7 og 18 samt lørdage mellem kl. 7 og 14.

Trafikomlægning
I perioden, arbejdet varer, bliver trafikken på Nybrovej over Buddingevej spærret og trafikken skal føres via omkørselsveje. Det betyder følgende:

  • Kommer du på Nybrovej og skal mod Gentofte, kan du i stedet køre ad Stengårds Allé, Gammelmosevej, 500 meter ned ad Buddingevej for at lave en U-vending ved Esberns Alle og køre tilbage til Gammelmosevej/Sandtoften. I perioden vil der blive opsat midlertidig lysregulering i krydset Stengårds Allé/Bagsværdvej.
  • Kommer du på Nybrovej og skal mod Bagsværd, kan du i stedet køre ad Buddingevej i nordgående retning, Christian X’s Allé og Engelsborgvej.
  • På Buddingevej vil der fra Nybrovej til Fort allé i retning mod Gladsaxe være tilladt beboerkørsel.

De sætter midlertidig skiltning op, så det er tydeligt, hvilke veje, der er tilgængelige. Der forventes ekstra trafik på omkørselsruten i arbejdsperioden.

Forventede kødannelser i krydset mellem Gammelmosevej og Stengårds Alle
Grundet ovennævnte trafikomlægning kan der opstå kødannelse og ekstra rejsetid i krydset Gammelmosevej/Stengårds Alle.

Sådan får du information om trafikken og letbanearbejdet
Uanset om du er gående, cyklist, bilist eller rejser med kollektiv transport, kan du holde dig orienteret på deres hjemmeside: dinletbane.dk/trafik

Har du spørgsmål om letbanebyggeriet, er du altid meget velkommen til at kontakte dem på tlf. 7242 4500 eller e-mail info@dinletbane.dk.