En algoritme kigger med på billederne, så kvinder i Region Hovedstaden hurtigere får svar på deres mammografi.

Hvert år bliver ca. 75.000 kvinder screenet for brystkræft i Region Hovedstaden, og de første resultater med kunstig intelligens, der hjælper lægerne med at vurdere røntgenbillederne, ser lovende ud.

“AI Mammo-projektet er en algoritme, som bygger på mønstergenkendelse og erstatter den ene af de ellers to speciallæger, som vurderer de røntgenbilleder, der bliver taget i forbindelse med screening for brystkræft. Værktøjet har været i brug siden november 2021. Allerede indenfor de første to måneder har det aflastet lægerne, som kigger på røntgenbillederne, med ca. 30% af deres opgave,” siger vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital, Bodil Ørkild, der også er formand i en national arbejdsgruppe, der arbejder med at udbrede brugen af kunstig intelligens i screeningsprogrammerne for brystkræft nationalt.

Allerede i løbet af de tre første måneder har algoritmen været brugt i undersøgelsen af 15.500 kvinder. Og Bodil Ørkild oplever, at aflastningen bliver godt modtaget af lægerne.

​Hurtigere svar
Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttede i juni 2021 at afsætte 5,8 mio. kr. til udredning af brystkræft via kunstig intelligens over to år til at anskaffe og implementere en løsning.

Det er Brystkræftscreeningsprogrammet i Region Hovedstaden med ledende overlæge og screeningschef Ilse Vejborg i spidsen, der i samarbejde med Københavns Universitet (Institut for Computerscience og Institut for Folkesundhedsvidenskab), der gennemfører et studie med det formål at validere en løsning med kunstig intelligens på regionens egne data.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (C) forventer, at det kan være med til at nedbringe ventetiderne i screeningsprogrammet.

“Det er meget positivt, at vi med brug af ny teknologi kan være med til at afhjælpe den store mangel, der er på personale. Vi mangler desværre mammaradiologer, så at de får de hjælp fra den kunstige intelligens, gør at vi er i stand til at give kvinderne hurtigere svar på deres billeder end ellers. Dermed kan kvinder, som skal udredes for, om de har kræft, komme hurtigere videre i behandlingssystemet,” siger Christoffer Buster Reinhardt.

Kilde. 

Foto: ABW