I foråret gik vores entreprenør, Per Aarsleff A/S, i gang med at ombygge krydset mellem Klampenborgvej og Kanalvej. Hen over sommeren er den side af krydset, som er tættest på Nærumbanen, blevet ombygget, og nu er turen kommet til den modsatte side af krydset.

Hvad kommer der til at ske? Når arbejdet i krydset skifter side, vil Aarsleff udvide kapaciteten i de rør, som tilhører Lyngby-Taarbæk Forsyning samtidig med, at Aarsleff fortsætter arbejdet med letbanen. Arbejdet med letbanen vil fortsat være almindeligt vejarbejde, hvor vi blandt andet skal opbryde den nuværende belægning, ombygge krydset og lægge ny belægning samt lægge de sporkasser, som letbaneskinnerne sidenhen skal monteres i – på samme måde som vi tidligere har gjort på torvet og i centrum af Lyngby.

Arbejde ved rampen til parkeringskælderen Når arbejdet flytter til den vestlige side af krydset, så vil dele af arbejdet foregå tæt på rampen ned til parkeringskælderen under Lyngby Storcenter.

Det betyder, at det kun er muligt at køre ned i parkeringskælderen ved at svinge til venstre og ned til rampen, når du kommer på Kanalvej fra Nørgaardsvej. Hvis du kommer fra den modsatte side af Kanalvej skal du i stedet benytte nedkørslen på Toftebæksvej. Derudover bliver det ikke muligt at køre op fra parkeringskælderen til Klampenborgvej – her skal du i stedet benytte opkørslen til Toftebæksvej.

Klampenborgvej mellem Kanalvej og Firskovvej forbliver spærret grundet pladsmangel i krydset. Arealet anvendes blandet andet til materialeopbevaring. Strækningen forventer at blive åbnet for trafik i det ene spor fra midten af januar.

Arbejdet udføres i hverdagene mellem kl. 7 og 18 og lørdage mellem 7 og 14. Det forventes at blive afsluttet i sommeren 2023.

Hvad betyder det for dig, der bor og færdes i området? Hvis du bor, arbejder eller færdes ved arbejdsområdet, kan du opleve, at arbejdet periodevis vil støje – særligt når vi skærer i asfalten og fjerner den eksisterende belægning, samt når vi komprimerer jord og asfalt med en tromle. Derudover kan du opleve støj fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra arbejdsområdet.

Selvom vi gør, hvad vi kan, for at mindske generne, så kan det ikke undgås, at du i perioder vil være generet af omlægninger af trafikken, længere rejsetid og støj, hvis du bor eller arbejder i nærheden af anlægsarbejdet. Vi gør, hvad vi kan, for at holde dig informeret om anlægsarbejdet.

Få trafikinformation På vores hjemmeside, dinletbane.dk/trafik, har vi samlet overblikket over, hvor du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation – uanset om du er gående, cyklist, bilist eller rejser med kollektiv transport. Følg skiltningen i området og husk at passe godt på byggearbejderne og hinanden, mens arbejdet står på.

Vi og vores entreprenør beklager de gener, arbejdet giver.

Følg byggeriet på vores hjemmeside Du kan altid følge byggeriet på dinletbane.dk/lyngby, som vi løbende opdaterer med information om arbejdet. På kortet på hjemmesiden kan du se, hvor vi arbejder i øjeblikket, og du kan klikke dig videre til nærmere information om de enkelte arbejder, arbejdstider og byggeaktiviteter. Du kan også læse meget mere om letbanen og dens betydning for området langs Ring 3.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte os på info@dinletbane.dk eller 7242 4500.