Lokaltog har i løbet af de seneste måneder arbejdet på at forbedre forholdene for cyklister på udvalgte stationer langs Frederiksværkbanen, Nærumbanen, Gribskovbanen og Lille Nord. Det betyder blandt andet nye cykelstativer, flere overdækkede cykelparkeringer, nye p-pladser til ladcykler og forbedrede lysforhold på nogle af stationerne.

Copyright: Lokaltog Foto: Lokaltog

De opgraderede cykelfaciliteter er blandt andet placeret på Lokaltogs-stationer i Halsnæs-, Hillerød- og Fredensborg kommuner. De enkelte kommuner har sammen med Region Hovedstaden stået for halvdelen af finansieringen, mens Trafikstyrelsen har bidraget med resten via en særlig pulje til fremme af cyklisme i forbindelse med kollektiv transport.

Lokaltog A/S har stået for projektledelsen af de forbedringsarbejder, der er udført på stationerne i de tre førnævnte kommuner, og driftsdirektør Mie Rajcic er glad for de nye og forbedrede forhold, som kunderne nu kan tage i brug.

“Helt overordnet set, vil vi naturligvis gerne have flere kunder i togene, da det mindsker trængslen på vejene og mindsker CO2-belastningen, når pendlere skifter privatbilen ud med tog og bus. Hvis vi fortsat skal lykkes med at få flere til at pendle med kollektiv trafik, skal vi sørge for, at kundernes rejse er en tryg oplevelse, hvor det også er nemt at skifte fra cykel til tog, og her er let tilgængelige og eksempelvis oplyste parkeringspladser til cyklerne en væsentlig parameter”, siger Mie Rajcic.

Hun tilføjer, at Lokaltogs ambition er at understøtte såvel kundernes som kommunernes behov, i de lokalsamfund, som Lokaltog servicerer. Derfor er hun også glad for, at de nye og forbedrede forhold for cyklisterne er blevet til i et samarbejde med de involverede kommuner.

“Det har været en god proces og et inspirerende samarbejde, hvor vi i dialog og fællesskab med kommunerne og regionen har fået givet faciliteterne et tiltrængt løft på i alt 19 stationer”.

I Halsnæs Kommune er cykelfaciliteterne blevet opgraderet på ti forskellige Lokaltogs-stationer, og det glæder formanden for kommunens udvalg for Plan og Byg.

“Med nye og flere cykelfaciliteter på en lang række af vores lokale stationer har infrastrukturen nu fået et ekstra boost. Det betyder, at borgerne og ikke mindst vores mange pendlere nu får bedre rejseforhold, men også får lettere ved at tilvælge de grønne transportformer til gavn for klimaet”, udtaler Michael Thomsen.

Også i Region Hovedstaden, der finansierer togdriften på Lokalbanerne og har taget initiativ til forbedringerne, vækker opgraderingerne begejstring:

“At kombinere cykel og tog giver oftest pæne tidsbesparelser for passagererne. Gode og trygge muligheder for at parkere sin cykel er afgørende for om passagererne vil cykle til stationen, og derfor er vi meget glade for det tiltrængte løft af kvaliteten af cykelparkeringen langs Lokalbanerne”, siger Marianne Frederik (Ø), formand for Udvalget for trafik og regional udvikling i Region Hovedstaden.

Der etableres også forbedrede faciliteter for cyklister på enkelte Lokaltogs-stationer i Gentofte og Rudersdal Kommuner. Det sker efter samme finansieringsmodel, men til forskel fra de øvrige projekter, står kommunerne selv for projektledelsen og anlægsarbejderne.

Desuden har Gribskov Kommune og Region Hovedstaden i fællesskab – og uden tilskud fra Trafikstyrelsens særlige pulje – aftalt og finansieret forbedrede cykelparkeringer på fire stationer langs Gribskovbanen. Også her har kommunen stået for anlægsarbejdet.

På disse Lokaltogs-stationer i Region Hovedstaden har cyklisterne fået bedre forhold i form af eksempelvis nye stativer, ny belysning, cykelslisker på trapper, flere overdækkede p-pladser, parkering til ladcykler og ny belægning.

Halsnæs Kommune
•    Hundested
•    Vibehus
•    Østerbjerg
•    Dyssekilde
•    Melby
•    Hanehoved
•    Lille Kregme
•    Kregme
•    Ølsted
•    Grimstrup

 

Hillerød Kommune

•    Gørløse
•    Skævinge

 

Fredensborg Kommune

•    Fredensborg

 

Gentofte Kommune

•    Jægersborg

 

Rudersdal Kommune

•    Nærum (færdiggøres sommer 2023)

 

Gribskov Kommune (alene finansieret af Gribskov Kommune og Region H)
•    Græsted Syd
•    Helsinge
•    Tisvildeleje
•    Duemose

Kilde.