Stien over viadukten i Lyngby er nu igen åben for fodgængere og cyklister. Dermed er det atter muligt at krydse Buddingevej ved viadukten uden at skulle ned på Buddingevej, hvor Lyngby-Taarbæk Forsyning er i gang med ledningsomlægninger forud for letbanebyggeriet.

Stien blev lukket midlertidigt i sommeren 2019 for at give plads til byggeriet af en ny tunnel til letbanen samt en ny fodgængertunnel under sporene på Lyngby Station.

Stien over viadukten, foto: letbanen

De to tunneler er nu bygget under jorden, og i øjeblikket støber vi vægge og gulv inde i den udgravede fodgængertunnel samt etablerer trapper op til perronerne og op mod Lehwaldsvej.

Senere skal også letbanetunnelen udgraves og bygges færdig. Det sker i forbindelse med, at Buddingevej udvides fra krydset med Engelsborgvej og ned mod viadukten. Dette arbejde forventes at starte i løbet af efteråret 2020, når de igangværende ledningsomlægninger er afsluttet.

Du kan altid følge byggeriet på vores hjemmeside, dinletbane.dk/lyngby, hvor du løbende kan følge med i, hvilke anlægsarbejder, Hovedstadens Letbane er i gang med i dit område.

Husk, at du finder information om trafikken i dit område samme sted, som du normalt finder trafikinformation. Se mere på vores hjemmeside, dinletbane.dk/trafik.

Hvis du har spørgsmål til letbanebyggeriet, er du altid velkommen til at kontakte os på info@dinletbane.dk eller 72 42 45 00.

Venlige hilsner
Hovedstadens Letbane