Forpagteriet
Skolebakken 54
2830 Virum
Tlf: 45854311