Cirka 675 studieboliger i forskellig størrelse samt flere phd-boliger og seniorboliger. Det er hovedindholdet i et nyt campus-byggeri, der skal opføres i Lyngby-Taarbæk Kommune

Byggeriet, der bliver på op til 34.500 m2, er tænkt som en integreret del af det eksisterende område med en arkitektur i runde former, der slynger sig på grunden. Byggeriets facader skal udføres i facadeplader, træ og glas, mens der på taget anlægges en græsdækket gangsti og løbebane.

Formanden for kommunens byplanudvalg, Simon Pihl Sørensen, understreger, at projektet vil bidrage til en stærk byudvikling i området, ligesom det understøtter vidensbystrategien og bidrager til at løse det akutte behov for flere studie- og seniorboliger.

Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme, Carsten Rasmussen, siger, at Lyngby og Sorgenfri’s grønne karakter bliver integreret i bebyggelsen således, at arkitekturen og de grønne arealer vil skabe en naturlig sammenhæng til omgivelserne.

– Byggeriet vil med sine nye beboere også skabe nye muligheder for både handlen og bylivet i Sorgenfri, siger Carsten Rasmussen, der er udviklingsdirektør i Freja Ejendomme.

Det kommende byggeri skal erstatte det gamle Plantedirektorat på grunden. Forslag til igangsættelse af en ny lokalplan blev behandlet på Byplanudvalgets ekstraordinære møde mandag den 20. juni 2016.

Fakta om lokalplanen

Området er på 34.338 m2 og omfatter arealet mellem omfartsvejen/Hummeltoftevej, samt Sorgenfri kirkegård mod Øst. Mod syd støder området op til PFA Ejendommes domicilejendomme, mod nord afgrænses området ligeledes af Sorgenfri kirkegård samt delvis villabebyggelse.

I alt ca. 34.500 m2 til boligformål, heraf ca. 23.500 m2 studieboliger, ca. 3.800 m2 til phd-studerende, 6.200 m2 seniorboliger og ca. 1.000 m2 hvor kommunen tilbydes som lejer.
Byggeriet snor sig som en slange gennem terrænet med varierende bygningshøjde, som indpasses til det eksisterende område.

Seniorboligerne placeres mod nordvest tættest på parkeringspladserne. Bebyggelsen vil gå fra 0 – 6 etager med en max højde på ca. 22 m. Den højeste del af bebyggelsen vender ud mod omfartsvejen.
Afstand til Sorgenfri Station 300 meter.

Bebyggelsen tænkes udført med overflader overvejende i træ og glas. Taget skal være fladt tag grønt tag/græs med ophold på taget.

Der etableres porte og gennemgange mellem bebyggelsen.

Lokalplanen skal sikre at der skabes gode lys- og solforhold på områdets friarealer. Ophold på taget udgør ca. 9600 m2.

Arkitekter: Lars Gitz Arkitekter
Bygherre: Triton Development North
Ejer: Freja Ejendomme