De to buslinjer 170 og 191, der i dag betjener dele af Virum og Sorgenfri og kører til Lyngby Station, vil fra 27. juni blive sammenlagt til én buslinje 191, der betjener Holte, Virum, Sorgenfri og den sydvestlige del af Lyngby langs Nybrovej.

I dag betjener linje 191 Lyngby Station fra Nybrovej og Buddingevej, mens linje 170 betjener Lyngby Station fra Lyngby Hovedgade og Jernbanevej. Hvor linje 191 er eneste buslinje på Nybrovej, er Lyngby Hovedgade ud over linje 170 også betjent af linjerne 184 og 194. Det er derfor besluttet, at linje 170 og 191 smeltes sammen til én linje 191. Sammenlægningen vil samtidig vil give kommunen en ønsket besparelse på knap en million kr. om året.

“Movia har efter dialog med kommunen lagt den ny rute, der sikrer nemme skift til S-togsnettet, hvor man kan skifte til S-tog ved Holte, Virum og Sorgenfri Stationer og rejse til f.eks. Lyngby Station og stationerne ind mod det centrale København,” siger kommunikationsdirektør i Movia, Camilla Struckmann.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, Sigurd Agersnap, er tilfreds med den ny linje, der erstatter de to tidligere buslinjer og blandt andet forbedrer betjeningen af Virum Gymnasium:

“Det er vigtigt, at den kollektive transport hænger godt sammen, og at det er let at skifte fra bus til tog og omvendt. Med den nye linje 191 sikrer vi nemme skift til S-toget, samtidig med at de unge får en bedre forbindelse til Virum Gymnasium. Det er en god løsning, for den kollektive transport skal være attraktiv, hvis vi skal lykkes med at løse trængslen i kommunen og sænke klimaaftrykket fra biltrafikken,” siger Teknik- og Miljøudvalgsformanden.

Den nye rute kører ad Grønnevej, hvilket betyder, at de fire stoppesteder på Kaplevej og Hummeltoftevej nedlægges. Når Kaplevej fravælges som rute, skyldes det, at vejen ikke er bred nok til bustrafik i begge retninger og derfor hidtil kun har haft enkeltrettet busbetjening.

“Der er i dag tre gange så mange, der i gennemsnit stiger på bussen på Grønnevej, som på Kaplevej og Hummeltoftevej, det er naturligvis også med i vurderingen af den nye linjeføring,” siger kommunikationsdirektør Camilla Struckmann fra Movia.