Vi har som sædvanlig åbnet for bookingønsker til hele næste skoleår den 1.
juni. Vi anbefaler at du opretter dine bookingønsker til næste skoleår i
løbet af juni. Vi går i gang med planlægningen af perioden frem til
efterårsferien allerede midt i juni.

Hjemmesiden er opdateret med beskrivelser af næste skoleårs tilbud, så du
kan kigge på mulighederne og få inspiration til din årsplanlægning. På vores
hjemmeside kan du se den fulde oversigt for indskoling
Link
, mellemtrin
Link
og udskoling
Link
.

Vi forventer at efteråret kommer til at køre nogenlunde normalt i forhold
til corona, men følger selvfølgelig udmeldingerne nøje og tilpasser vores
udbud evt. restriktioner om nødvendigt.

Skriv til os på mail@naturskolerne.dk eller ring på 45805926, hvis du har
spørgsmål i forbindelse med booking eller har brug for ideer til hvad du
skal ønske.

Du kan stadig nå at tilmelde dig naturskolernes lærer- og pædagogkurser i
det kommende skoleår. Som altid har vi både fokus på det naturfaglige og det
didaktiske.

I år har vi særligt fokus på projektbaseret undervisning med kurserne ”Mikroforsker”
for lærere og pædagoger i dagtilbud og indskoling, ”Naturfagsforløbet i
5.-6. klasse – problembaseret undersøgelsesbaseret læring i naturen” for
lærere på mellemtrinnet og ”Projektorienteret undersøgelsesbaseret læring i
naturen” for naturfagslærere i udskolingen.

Vi har desuden mange andre spændende kurser om f.eks. biodiversitet,
uderumsledelse og dissektion. Du kan
Link
se hele vores kursusudbud
Link
på vores hjemmeside. Vi håber på at se rigtig mange af jer, på vores kurser.