Selv om borgerne i Lyngby-Taarbæk generelt har et godt helbred, kniber det en smule, når det kommer til øl, vin og spiritus. 17 procent af kommunens unge i alderen 16-24 år betegnes som storforbrugere af alkohol, og mens tallet i de senere år er faldet i hovedstadsområdet, er det uændret i Lyngby-Taarbæk. Blandt ældre i aldersgruppen 65-79 år betegnes 16 procent som storforbrugere af alkohol mod 13 procent i Region Hovedstaden.

I en ny strategi på sundhedsområdet vil kommunen nu sætte ind over for drikkeriet. Det skal ske ved at få de unge til at udskyde det tidspunkt, hvor de begynder at drikke alkohol, mens forbruget blandt de ældre som minimum skal ned på samme niveau som for gennemsnittet i hele hovedstadsområdet.

De opstillede målsætninger skal nås ved at iværksætte en særlig indsats over for elever i 5. klasse, og ved at indføre en egentlig alkoholpolitik på ungdomsuddannelser og på kommunens bosteder, plejecentre og andre institutioner. Desuden vil man tilbyde rådgivende samtaler til borgere med et alkoholproblem samt til deres pårørende, herunder også børn.

Når det kommer til et andet vigtigt område i sundhedspolitikken – tobakken – står Lyngby-Taarbæk til gengæld ganske pænt. 10 procent af kommunens indbyggere ryger dagligt, mens det gælder for 15 procent i Region Hovedstaden. Blandt skoleelever er det kun tre procent, der ryger, men en hel del tyder på, at mange begynder at ryge senere i livet. Således viser nationale undersøgelser, at 12 procent af eleverne i gymnasierne er rygere, mens tallet er 37 procent for unge på erhvervsskoler.

I den nye sundhedsstrategi vil kommunen forsøge at få de unge til at afstå fra at begynde med tobakken. Det skal blandt andet ske ved at indføre total røgfrihed i folkeskolerne og på ungdomsuddannelser. Desuden vil man tilbyde kurser i rygestop til beboere på bosteder og andre institutioner, og samarbejdet med de praktiserende læger skal styrkes – specielt når det gælder kronisk syge, gravide og patienter, der står foran en operation.

Også kampen mod overvægt indgår i den nye sundhedsstrategi. 30 procent af kommunens borgere er overvægtige, og syv procent betegnes som svært overvægtige.

I den nye sundhedsstrategi vil man forsøge at få borgerne til at bevæge sig noget mere. Det skal f.eks. ske ved at samarbejde med frivillige foreninger, som har tilbud til fysisk inaktive borgere.