Vores entreprenør, Per Aarsleff A/S, er fortsat godt i gang med letbanebyggeriet i Lyngby. Her nedenfor kan du læse lidt mere om, hvad vi arbejder på i området omkring viadukten, Lyngby Station og Lyngby Torv i maj og juni 2021.

Letbanens linjeføring fra Engelsborgvej til viadukten
Fra krydset med Engelsborgvej kører letbanen i østlige side (højre side) af Buddingevej frem til viadukten. På den strækning er vi nu i gang med at gøre plads til letbanen. Det betyder, at vi i hverdagene mellem kl. 7 og 18 bortgraver jord og bygger en støttemur langs Buddingevej. Arbejdet kan være støjende i forbindelse med arbejdskørsel eller brug af entreprenørmaskiner.

Indkørslen til den kommende letbanetunnel
I området mellem højhuset på Lehwaldsvej og Buddingevej er vi fortsat i gang med at forstærke området, hvor indkørslen til letbanetunnelen under S-banen og Lyngby Omfartsvej vil ligge. I den kommende tid arbejder vi med forberedelserne til næste del af spunsarbejdet, som ventes at skulle udføres til sommer. Når dette spunsarbejde går i gang, vil det igen blive nødvendigt at begrænse trafikken igennem viadukten i en periode på nogle få måneder. Her vil viadukten være forbeholdt busser, fodgængere og cyklister. Dette informerer vi nærmere om, inden arbejdet går i gang.

I maj og juni bliver arbejdet udført i hverdagene mellem kl. 7 og 18 og kan periodevis være støjende i forbindelse med arbejdskørsel eller brug af entreprenørmaskiner.

Fodgængertunnelen på Lyngby Station
På stationen er vi fortsat i gang med færdiggørelsen af fodgængertunnelen under S-banen. Her færdiggør vi gulvet i tunnelen, opsætter gelændere, lys osv. samt færdiggør nedgangen til fodgængertunnelen ved Lehwaldsvej. Dette arbejde foregår inden for almindelig arbejdstid på hverdage mellem kl. 7 og 18.

Vejarbejde på Lyngby Torv og i centrum
For nylig udvidede vi arbejdsområdet ved Lyngby Torv til også at omfatte området mod Lyngby Hovedgade samt den del af Jernbanepladsen, som er tættest på Lyngby Rådhus. Dette arbejde forsætter og betyder blandt andet, at vi opbryder asfalt, ombygger vejen og lægger ny belægning. Arbejdet udføres inden for almindelig arbejdstid på hverdage mellem kl. 7 og 18.

I løbet af juni forventer vi ligeledes, at arbejdet på Klampenborgvej ved Magasin og Lyngby Storcenter går i gang, og i den forbindelse lukkes Klampenborgvej for biltrafik. Du vil dog stadig kunne færdes på cykel eller til fods. Dette informerer vi nærmere om, inden arbejdet går i gang.

Hvad betyder det for dig, som færdes i området?
Viadukten er fortsat åben for almindelige biltrafik frem til at spunsarbejdet går i gang til sommer. Arbejdet indtil da forventes ikke i nævneværdig grad at påvirke trafikken på Buddingevej ud over arbejdskørsel til og fra byggepladserne.

Den nordlige side af Lyngby Torv har siden midten af april været forbeholdt fodgængere og cyklister. Ærindekørsel til rådhuset og butikkerne samt beboerkørsel er dog fortsat muligt, men hvis du skal forbi torvet som bilist, skal du i stedet benytte Jernbanevej, Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej.

Følg skiltningen på stedet og se på vores hjemmeside, hvordan du kan holde dig orienteret om trafikken i området. Se mere på dinletbane.dk/trafik