Letbanebyggeriet er godt i gang Lyngby, og vores entreprenør, Per Aarsleff A/S, arbejder flere steder i kommunen. Her nedenfor får du en status på Hovedstadens Letbanes aktiviteter i øjeblikket og hen over efteråret.

Letbanebyggeri ved De Engelske Rækkehuse

I starten af oktober går vi i gang med at ombygge Buddingevej på strækningen mellem Engelsborgvej og Christian X’s Alle. Her skal vi ombygge vejen og lave nyt fortov og cykelsti samt gøre klar til letbanens spor. På denne strækning vil letbanen – som det eneste sted ud over i vejkrydsene – dele vejbane med den almindelige kørende vejtrafik sydpå. Du kan læse mere om arbejdet i den sydlige del af Lyngby på dinletbane.dk/lyngbysyd , hvor du også kan læse mere om, hvordan det fungerer, når letbanen skal dele spor med vejtrafikken .

Tunnelbyggeri ved viadukten og Lyngby Station

Fra krydset med Engelsborgvej kører letbanen i østlige side (højre side) af Buddingevej frem mod viadukten og Lyngby Station. Her er vi fortsat i gang med at bygge letbanens linjeføring og den letbanetunnel, som letbanen skal køre igennem ved siden af viadukten.

På stationen er vi samtidig ved at lægge sidste hånd på den nye fodgængertunnel mellem Jernbanepladsen og Lehwaldsvej. Fodgængertunnelen skal være med til at sikre gode omstigningsforhold mellem letbanen og S-toget, og når fodgængertunnelen er bygget færdig, overdrages den til DSB, som derefter vil stå for det videre arbejde med at opsætte skilte, piktogrammer osv. inden åbningen.

Læs mere om byggeriet af letbanetunnelen og de andre aktiviteter i området på dinletbane.dk/lyngbystation .

Station og sporkasser i centrum

På Lyngby Torv har vi lagt de fleste af de sporkasser, som letbanens skinner skal monteres i ud for butikkerne langs torvet. Arbejdet med at ombygge vejen og etablere nyt fortov og cykelsti forventes afsluttet her i efteråret – dog vil der også hen over efteråret være arbejde på den del af torvet, som ligger ned mod krydset med Lyngby Hovedgade. Her skal der også – som på den øvrige strækning på torvet – lægges de sporkasser, som letbanens skinner skal monteres i.

På Klampenborgvej i centrum af Lyngby er vi godt i gang med at bygge fundamenterne til den kommende letbanestation, Lyngby Centrum. Det betyder blandt andet, at vi skal støbe elementer til perronen, ligesom vi også her skal lægge de sporkasser, som letbanens skinner skal monteres i. Ligeledes er vi fortsat i gang med at udskifte jord med celleglas. I weekenden hvor arbejdet ligger stille har vi etableret en fodgængerpassage, som man som gående kan krydse arbejdsarealet mellem Magasin og Kulturtorvet og Lyngby Storcenter.

Du kan læse mere om arbejdet på torvet og i centrum af Lyngby på dinletbane.dk/lyngbycentrum . Her kan du også læse mere om området, som i fremtiden vil være forbeholdt fodgængere, cyklister og kollektiv transport – og byliv.

Nærumbanen og Klampenborgvej

Mellem Kanalvej og Firskovvej krydser Nærumbanen Klampenborgvej på en bro. I fremtiden kommer letbanen til at køre under broen, og derfor er vi i gang med at ombygge vejen og forstærke fundamentet ved broen. Det betyder, at Klampenborgvej mellem Kanalvej og Firskovvej er lukket for vejtrafik – som cyklist eller fodgænger kan du fortsat passere.

På Klampenborgvej har vi tidligere ombygget den sydlige side af vejen, og i øjeblikket er vi i gang med at ombygge midten af vejen. Siden den 22/9 har det været nødvendigt at lukke Sorgenfrigårdsvej for indkørsel fra Klampenborgvej for at udføre et arbejde i fodgængerovergangen. Man kan stadig køre fra Sorgenfrigårdsvej og ud på Klampenborgvej. Lukningen af Sorgenfrigårdsvej-indkørslen varer i ca. to uger. I midten af oktober flytter arbejdet fra midten af Klampenborgvej og over til den nordlige side vejen, hvor vi skal ombygge vejen, så der bliver plads til letbanen i denne side af vejen.

Læs mere om begge arbejder på dinletbane.dk/klampenborgvej .

Vi udvider Lundtoftegårdsvej

Sidst på sommeren gik arbejdet i gang med at ombygge Lundtoftegårdsvej. I første omgang arbejder vi på den sydligste del af Lundtoftegårdsvej, hvor vi udvider vejen mod øst (ud mod motorvejen) så der bliver plads til letbanen i den vestlige side. Du kan følge byggeriet omkring Fortunbyen, DTU og Lundtofte på dinletbane.dk/lundtofte