Flot optag på DTU’s uddannelser

Åbent Hus på DTU, marts 2020. Foto: Mikal Schlosser.

Igen i år er optaget til DTU’s 38 uddannelsesretninger øget. 2.641 nye studerende kan starte på DTU mod 2.426 sidste år – en stigning på 9%.

Som følge af Regeringens og Folketingets ‘Aftale om flere uddannelsespladser til de videregående uddannelser i lyset af COVID-19’, har DTU i år udvidet antallet af studiepladser med samlet 330 studiepladser i forhold til sidste år. De fordeler sig på 265 flere studiepladser på civilingeniørbacheloruddannelsen og 65 flere på diplomingeniøruddannelsen.

På civilbacheloruddannelsen har DTU i år tilbudt en studieplads til i alt 1.623 nye bachelorstuderende mod 1.367 sidste år. Det er en stigning på hele 19% i forhold til 2019. På diplomingeniøruddannelserne er 1.018 unge tilbudt en studieplads. Det er et fald på 4% i forhold til sidste år.

“Vi er glade for at så mange kvalificerede studenter har søgt optagelse på DTU, og at vi i år har kunnet optage endnu flere af vores dygtige ansøgere,” siger Bachelordekan Lars D. Christoffersen.

Flere studiepladser

Stigningen på civilbacheloruddannelserne skyldes særligt udvidelsen af studiepladserne på uddannelserne Kunstig intelligens og data, Bæredygtig energidesign, Teknisk biomedicin samt Softwareteknologi. De står samlet for 152 af de ekstra 265 studiepladser, som DTU i år har udbudt på civilingeniørbacheloruddannelsen.

Den markante stigning i antallet af studiepladser samt fjernelse af hurtigstartsbonussen, hvor kvotienten blev ganget med 1.08 for studenter, der søgte optagelse inden for 2 år efter endt eksamen, gør, at der i år opleves et generelt fald i kvotienterne til videregående uddannelse i Danmark. Dette gør sig også gældende på DTU. På ni af DTU’s civilingeniørbacheloruddannelser ligger kvotienten i år dog stadig over 8.0.

Andel af kvinder fastholdes

Gennem de senere år har DTU haft særligt fokus på, at sikre en bedre kønsbalance. Derfor glæder det Lars D. Christoffersen, at DTU har fastholdt en kvindeandel på civilbacheloruddannelserne på 37 %:

“I år har meget været anderledes, og vi har markant øget optaget på en række uddannelser. Nogle af disse oplever traditionelt størst søgning fra mænd, hvorfor jeg er meget glad for at vi kan fastholde sidste års pæne andel af kvinder på civilbacheloruddannelserne. For vores diplomuddannelser går andelen en smule tilbage i forhold til sidste år – fra 28 til 26 % – men er dog stadig højere end i 2018 og årene forud,” siger han.

Optaget til de to uddannelser DTU udbyder i Sisimiut i Grønland er næsten fordoblet i år. Sidste år blev 12 tilbudt en studieplads i år er det 23. De nye studerende fordeler sig med 16 til Arktisk teknologi og 7 til Fiskeriteknologi, der blev udbudt for første gang sidste år.

Ledige studiepladser efter 28. juli

De mange nye ingeniørstuderende bliver budt velkommen på DTU fredag den 21. august og introduceres bredt til ingeniørstudiet i løbet af introdagene på campusserne i weekenden og ugen efter. Semesterstart og første undervisningsdag for alle nye DTU-studerende er mandag den 31. august.

På de fleste af DTU’s uddannelser er der fuldt optag, men på dtu.dk vil det fra tirsdag den 28. juli 2020 være muligt at søge en af de ledige studiepladser. Der er ansøgningsfrist den 7. august, og man får besked om optagelse den 14. august.