Den nuværende forpagter stopper efter 36 år. De tre kommuner, der står bag Baadfarten, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Furesø, søger derfor en ny driftsoperatør.

Baadfarten tog sin start i begyndelsen af 1890`erne. De første dampdrevne skibe sattes i rutefart i 1894, og endnu i dag sejler de to af bådene fra det 19. århundrede. Det er ”Prins Christian”, bygget i 1896 og Prinsesse Alexandrine”, bygget i 1895. De har sejlet med damp, benzin, gasgenerator og nu med diesel. ”Prinsesse Alexandrine” , der oprindelig hed ”Sjølund”, blev døbt om, da Christian X i 1898 som ung prins blev gift og bosatte sig på Sorgenfri Slot.

Baadfarten har i dag seks motorbåde, hvoraf de fire sejler på Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Mølleåen, og de resterende to på Furesøen og Vejlesø.

De tre kommuner, der ejer Baadfarten, bidrog i 2015 med tre millioner kr. til driften, men i forbindelse med det nye udbud understreges det, at man ønsker en forretningsmodel, der mindsker de kommunale driftstilskud. Derudover ønsker kommunerne ideer til, hvordan Baadfarten kan bidrage til øget turisme, og hvordan sejladsen på de fire søer kan indgå i områdets kollektive trafik. Som noget nyt vil kommunerne også tillade, at passagerne kan tage cykler med – i den udstrækning det er muligt og forsvarligt.

De tre kommuner understreger, at man både ønsker at bevare kulturhistorien bag den traditionsrige sejlads og samtidig udvikle Baadfarten til en attraktion, der i højere grad end i dag kan hjælpe med at tiltrække udenlandske og danske turister til kommunerne.

Se mere på Baadfartens hjemmeside

BAADFART-1

Baadfart-2