Når letbanen åbner, skal den køre gennem krydset Nybrovej/Buddingevej i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er derfor nødvendigt at ombygge det. Det betyder, at Buddingevej, for en periode, udelukkende kan krydses i én retning, idet ombygningsarbejdet kræver midlertidige ændringer i trafikken. Ændringerne kan ses herunder:

Bilister der kommer kørende på Nybrovej fra Gentofte-siden mod Bagsværd kan køre lige over i krydset ved Buddingevej Bilister der kommer kørende på Nybrovej fra Bagsværd-siden kan ikke passere Buddingevej, men bliver ledt ad Buddingevej til Gammelmosevej/Sandtoften og derfra videre tilbage til Nybrovej.

De forventer, at deres entreprenør, Per Aarsleff A/S, foretager de trafikale ændringer den 25. januar 2023, hvorefter de påbegynder arbejdet med at ombygge krydset.

Omkørselsruterne vil være markeret ved hjælp af skiltning.
De forventer, at trafikomlægningen vil vare frem til udgangen af marts 2023, hvorefter arbejdet med at bygge selve letbanen med skinner, kørestrømsanlæg mv. går i gang. Det informerer de nærmere om til den tid.

Hvad betyder arbejdet for dig, der bor eller færdes på strækningen Arbejdet udføres i hverdagene inden for almindelig arbejdstid, som i Lyngby-Taarbæk Kommune er hverdage mellem kl. 7 og 18 og lørdage mellem kl. 7 og 14. Mens arbejdet står på kan du forvente arbejdskøretøjer i området samt støj fra almindelige entreprenørmaskiner. De beklager de gener, som arbejdet giver og takker på forhånd for din tålmodighed med byggeriet.

Hvad skal de bygge?
Arbejdet på strækningen vil fortsat være traditionelt vejarbejde i overfladeniveau, hvor de blandt andet skal lægge de sporkasser, som letbaneskinnerne sidenhen skal monteres i. Det kræver, at de skærer og bryder asfalt op, hvilket kan give anledning til støj i starten. Dog forventer de ikke at skulle udføre spunsarbejde eller andet lignende tungt arbejde.

Få trafikinformation Arbejdet kan desværre ikke undgå at påvirke trafikken. Følg skiltningen i området og husk at passe godt på byggearbejderne og hinanden, mens arbejdet står på. På vores hjemmeside, dinletbane.dk/trafik, har vi samlet overblikket over, hvor du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation – uanset om du er gående, cyklist, bilist eller rejser med kollektiv transport. Følg skiltningen i området og husk at passe godt på byggearbejderne og hinanden, mens arbejdet står på.

De og deres entreprenør beklager de gener, arbejdet giver.

Følg byggeriet på deres hjemmeside Du kan altid følge byggeriet på dinletbane.dk/lyngby, som vi løbende opdaterer med information om arbejdet. På kortet på hjemmesiden kan du se, hvor de arbejder i øjeblikket, og du kan klikke dig videre til nærmere information om de enkelte arbejder, arbejdstider og byggeaktiviteter. Du kan også læse meget mere om letbanen og dens betydning for området langs Ring 3.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte dem på info@dinletbane.dk eller 7242 4500.