LTK skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om træer:

Vejen tilpasses så flere træer bevares, men der skal også fældes og genplantes træer for at fremkommeligheden og trafiksikkerheden tilgodeses.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at revidere et forslag til udvidelse af Lundtoftegårdsvej, så flest mulige træer bevares, særligt de gamle træer ved DTU. Det sker efter at kommunalbestyrelsen har lyttet til borgernes ønske om, at flere træer bevares langs Lundtoftegårdsvej. Byudviklingen i området og hensynet til trafiksikkerheden betyder dog stadig, at der skal fældes træer på begge sider af vejen.

Træer ved Lundtoftegaardsvej, kort: LTK

Formand for Teknik- og miljøudvalget, Sigurd Agersnap, siger: “Jeg er glad for borgernes input, og at vi kommunalbestyrelsen nu er enige om en bedre løsning, som bevarer betydelig flere træer i området. Det ændrede forslag skaber en fornuftig balance, som tilgodeser trafiksikkerheden, fremkommeligheden og det grønne udtryk langs Lundtoftegårdsvej.”

Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget, Richard Sandbæk, fortsætter: “Lundtoftegårdsvej er en overordnet trafikvej af stor betydning for dem, der færdes i området. Selvom der skal fældes træer, så vil der også blive plantet nye træer, så strækningen stadig vil være indrammet af en smuk bevoksning til glæde for alle der færdes på strækningen. I overensstemmelse med træstrategien i kommunen ønsker vi at bevare det samlede antal træer i vores grønne kommune”.

Arbejderne på Lundtoftegårdsvej er en længere proces, som varer flere år i forbindelse med byudviklingen i området. Der skal bl.a. gøres plads til letbanen, sikres en udbygning af fjernvarmen og en klimavenlig afledning af regnvand i området. Arbejderne har været i gang i et stykke tid, hvor det næste skridt er fældning af træer på begge sider af vejen for at gøre plads til de sidste ledninger i vejen. I løbet 2022 begynder den egentlige ombygning af Lundtoftegårdsvej på strækningen mellem Rævehøjvej og Lundtoftevej, hvor der senere vil blive genplantet nye træer i blandt andet midterheller. Og så vil der i forbindelse med den fremtidige byudvikling også blive plantet nye træer i Tracéet på den østlige side af vejen.

FAKTA
• Fældning af træer i den vestlige side af vejen forventes at gå i gang i juli 2020.
• Der vil også blive fældet træer i den østlige side af vejen i forbindelse med nedlægning af nye forsyningsledninger til byudviklingen i området.
• Den egentlige ombygning af Lundtoftegårdsvej forventes først at gå i gang 2022 på strækningen mellem Rævehøjvej og Lundtoftevej.
• Der etableres grusfortov på delstrækninger i vestlige side af vejen for at kunne flytte ledninger fra letbanetraceéet til Lundtoftegårdsvej for at undgå forsinkelser for Letbanen. Arbejdet udføres efter at træerne er fældet i juli 2020.
• Lyngby-Taarbæk Kommune har en ambition om at fastholde træbalancen i kommunen. I forlængelse af kommunens træplantningsstrategi søges derfor samarbejde med grundejere om genplantning af træer. Der udarbejdes et årligt træregnskab for plantede og fældede træer. Alle træer som fældes registreres med henblik på at opretholde antallet af træer i kommunen.
• Følg med i udviklingen af området her: https://www.ltk.dk/erhverv/by-og-erhvervsudvikling/dyrehavegaard-og-traceet

Del på de sociale medier