LTK skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om det nye udvalg:

Kommunen sætter FNs Verdensmål og bæredygtighed på dagsorden. Nyt udvalg skal være med til at finde løsninger på fremtidens udfordringer.

Det er en bred kreds af medlemmer som i løbet af det næste år skal være med til at udarbejde forslag til en bæredygtighedsstrategi for kommunen. Udvalget består af 10 medlemmer, heriblandt tre politikervalgte og syv medlemmer af borgere, virksomheder, eksperter og ildsjæle.

Sigurd Agersnap (F), formand i Teknik- og Miljøudvalget siger: “I 2017 tog vi initiativ til at sætte FNs 17 Verdensmål på dagsordenen, og nu gør vi en indsats for at skabe langsigtede løsninger til gavn for alle i kommunen. Det er en fælles dagsorden på tværs af mange interessenter, som det er meget nødvendigt at arbejde med såvel lokalt som globalt.”

Richard Sandbæk (C), næstformand i Teknik- og Miljøudvalget fortsætter: “Jeg er glad og taknemmelig for den store interesse, der har været for at deltage i udvalget. Vi har nogle meget kvalificerede og motiverede medlemmer, som skal arbejde med at udvikle en bæredygtighedsstrategi i kommunen. Jeg ser frem til resultaterne, så vores fokus på bæredygtighed kommer til at gøre en mærkbar forskel for borgere og virksomheder”.

Der skal fokuseres på en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed både med afsæt i FNs 17 Verdensmål og i relation til Vidensbystrategien og lokale forhold. Bæredygtighedsstrategien skal danne grundlag for politiske prioriteringer og kan indeholde lokale bæredygtighedsmål, som viser hvordan man kan bidrage. Den kommer til at henvende sig direkte til borgere, virksomheder, institutioner og foreninger.

Udvalget skal bl.a. beskæftige sig med at:

– Sikre en sammenhæng til relevante visioner, politikker og strategier i kommunen

– Skabe sammenhæng til CO2-reduktionsplan 2018-21

– Fremme bæredygtigt forbrug, herunder madordninger og indkøbspolitikker

– Øge genbrug og mindske affald

– Øge anvendelsen af bæredygtige transportformer

– Fremme bæredygtige energikilder og lavere energiforbrug

– Tilskynde øget beplantning og biomasse