DTU skriver bl.a. dette i sit nyhedsbrev om AI & sundhed:

Kunstig intelligens og big data er byggesten i udviklingen af personlige sundhedsteknologier, som kan hjælpe mennesker med kroniske lidelser og spare sundhedsvæsenet for milliarder.

Kunstig intelligens, internet of things, big data og bedre systemintegration; det kræver stort set hele pakken af de mest hypede IT-teknologier at udvikle næste generation af smarte og personlige sundhedsteknologier, men så kan de også gøre mennesker med kroniske lidelser i stand til at diagnosticere og behandle sig selv og spare dem for mange hospitals- og lægebesøg.

I takt med at danskerne lever længere, vokser antallet af mennesker, der lever med kroniske sygdomme som f.eks. type 2-diabetes og demens. Det har resulteret i en stadigt stigende efterspørgsel på – og udvikling af – sundhedsløsninger til mobiltelefoner, smartwatches og bio-sensorer, der kan hjælpe mennesker med kroniske lidelser til at håndtere hverdagen, holde symptomerne nede og vedligeholde sundhed og god almentilstand på trods af en kronisk lidelse.

”Men selv om 1. generation af personlige sundhedsteknologier hjælper, så er de hverken personlige eller teknologiske nok til at løse de udfordringer, vi står overfor som samfund,” indleder Jakob E. Bardram, professor på DTU Compute og leder af forskningscenteret Copenhagen Center for Health Technology (CACHET).