Den 5. december 2018 vedtog Teknik- og Miljøudvalget at sende ”Støjhandlingsplan 2018 – 2023 (HØRINGSUDKAST)” i offentlig høring i 8 uger.

Læs udvalgssagen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. dec. 2018 her.

Støjhandlingsplanen vil være fremlagt i høring i perioden 10. december 2018 til 18. februar 2019.

Se ”Støjhandlingsplan 2018-23 (HØRINGSUDKAST)”.

Støjhandlingsplanen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1065 (Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner) og tager udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes støjkortlægning 2017.

Høringssvar

Eventuelle høringssvar til støjhandlingsplanen kan fremsendes til Lyngby-Taarbæk Kommune på miljoplan@ltk.dk mærket “Støjhandlingsplan 2018-23” senest 18. februar 2019.