DTU skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om den nye direktør.

Realiseringen af Lyngby-Taarbæk Kommunes Vidensbystrategi er med ansættelsen af Caroline Arends som direktør for foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby, nu gået ind i en ny fase.

Siden sommeren 2010 har Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune sammen med en række erhvervsledere og uddannelsesledere arbejdet på at udforme en fælles strategi, der skal sætte retningen for kommunens udvikling frem mod 2020.

Den endelige Vidensbystrategi blev vedtaget i august 2011, og sigter blandt andet mod et styrket samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i området og Lyngby-Taarbæk Kommune for at sætte vækst, bæredygtighed og innovation på dagsordenen.

Foreningen har nu ansat Caroline Arends som direktør. Hun har gennem de seneste otte år arbejdet som hhv. direktør for international fundraising og marketingsdirektør ved University of Haifa i Israel. Hun afsluttede en Executive MBA fra Graduate School of Management på University of Haifa i Israel i 2008, og tiltræder den ny stilling som direktør for Lyngby-Taarbæk Vidensby i denne måned.

Caroline Arends er desuden medlem af Copenhagen Goodwill Ambassador Corps´ Advisory Board, hvor hun i samarbejde med bl.a. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, arbejder med et talent-tiltrækningsprojekt.

”Jeg mener vidensbyprojektet er udtryk for en meget ambitiøs strategi, og jeg glæder mig meget til samarbejdet mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, de andre lokale partnere og kommunen.” siger Caroline Arends, og fortsætter:

”Kombinationen af det høje ambitionsniveau og viljen blandt aktørerne i Lyngby-Taarbæk, giver os helt enestående muligheder for at skabe og udvikle en af Nordeuropas førende videns- og universitetsbyer”.

DTU´s universitetsdirektør Claus Nielsen, der er formand for Lyngby-Taarbæk Vidensby siger:

”Ansættelsen af Caroline Arends som direktør for foreningen er vigtig for, at vi kan få ekstra kraft i arbejdet hen i mod at gøre Lyngby-Taarbæk til en af Nordeuropas førende videns- og universitetsbyer.”

Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby
blev konstitueret den 23. januar 2012.