Stromma Danmark, som driver kanalrundfarter i København og Baadfarten på bl.a. Furesøen, tager nu et stort skridt i kampen mod partikel- og luftforurening. Det sker med skiftet fra traditionel diesel i turbådene til det renere GTL-brændstof, som sænker partikeludledningen med op til 38%.

Foto: Baadfarten

Luften bliver nu renere i og omkring Københavns kanaler og på en række søer i Nordsjælland. Stromma Danmark, der driver Canal Tours Copenhagen og Baadfarten på Lyngby Sø, Furesøen, Bagsværd Sø og Vejle Sø, har nemlig netop udskiftet almindelig diesel i sine både med det renere GTL brændstof.

Det mere miljøvenlige dieselbrændstof reducerer udledning af skadelige partikler, NOx og CO fra dieselmotorer med op til 38% sammenlignet med traditionel diesel. Og med det nye tiltag tager Stromma endnu et væsentligt skridt i sin indsats for miljøet. Selskabet driver i forvejen to eldrevne både, som sejler i kanalerne i København.

”Dieselmotorers partikeludledning er et velkendt problem. Vi tager nu endnu et skridt i vores miljøindsats og sænker udledningen af partikler fra vores turbåde. Det kommer turisterne og de tusinder af københavnere, der færdes i og omkring havnen til gode. Men ikke nok med det. Skiftet til GTL vil også give mindre partikeludledning og fjerne dieselluft fra Baadfartens både i Furesø, Lyngby Sø og Bagsværd Sø”, siger Mads V. Olesen, adm. direktør i Stromma Danmark, og tilføjer:

”Vi arbejder målrettet med at minimere vores miljøpåvirkning, og sammen med DCC Energi har vi fået en oplagt mulighed for at sænke vores udledning blot ved at fylde et nyt brændstof på vores både”.

Et renere brændstof
Den store fordel ved GTL-brændstof er renheden i slutproduktet og at brændstoffet kan hældes på en dieselmotor uden videre tilpasning. I forhold til oliebaseret diesel brænder GTL renere med mindre røg og lugt. Med GTL udleder dieselmotorer op til 38% færre partikler og markant mindre NOx og CO.

GTL er derved en nem genvej til at sænke udledningen af skadelige partikler fra dieselmotorer forklarer Christian Heise, adm. dir. i DCC Energi, som står for salget af Shell GTL i Danmark.

Foto: Baadfarten

”I en tid, hvor der både fra politisk hold og helt generelt er stigende opmærksomhed på dieselmotors luftforurening i særligt byerne, er GTL-brændstof et interessant alternativ med en umiddelbar og stor effekt. Også i lokalt perspektiv, som i havneområdet og kanalerne i København, er GTL et oplagt alternativ til almindelig diesel og vil være til gavn for alle, som færdes i miljøet”, forklarer han.

Om GTL-brændstof

•GTL står for Gas-To-Liquids og er et nyt og renere brændstof, som nu sælges i Danmark.
•GTL er en syntetisk diesel, der bliver lavet på naturgas af olieselskabet Shell. Det brænder derfor renere end traditionel diesel og har en højere biologisk nedbrydelighed.
•GTL kan anvendes præcis som almindelig diesel. Det kræver ingen justering af motoren eller anden investering i køretøjet at bruge det.
•GTL er opløseligt i vand, og ved spild efterlader det hverken oliefilm på vandoverfladen eller diesellugt.
•Brug af GTL kan sænke partikeludledningen fra dieselmotorer med op til 38 pct. sammenlignet med almindelig diesel. Samtidig reducerer det udledningen af skadelige stoffer som NOx og CO.
•Energiselskabet DCC Energi sælger i dag GTL til erhvervsmarkedet i Danmark. Pt. er brændstoffet tilgængeligt for kunder på Sjælland og udvalgte kunder i Jylland og på Fyn. Mere information om GTL www.dccenergi.dk/gtl.aspx