Virksomheder og studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal have nemmere ved at finde hinanden med henblik på at etablere samarbejder om praktikforløb eller studieprojekter. Det er baggrunden for, at DTU har oprettet en ny hjemmeside ”projektbank.dtu.dk”, der skal fungere som matchmaking-website for de to parter.

Alle studerende, der søger projekter til bacheloreksamen eller specialkursus, skal kunne bruge hjemmesiden, og diplomstuderende skal have mulighed for at finde en praktikplads.

Et projekt kan vare fra 3 uger til 5 måneder og er oftest ulønnet. Virksomhederne beskriver selv deres projekt, der efterfølgende kan justeres i samarbejde med den studerende.

Alle studerende kan deltage i projekter, mens praktikophold er forbeholdt studerende på diplomingeniørstudiet.

Uddannelsen til diplomingeniør varer 3,5 år, og indeholder en obligatorisk praktikperiode på 5 måneder i en virksomhed eller organisation. Studerende, der læser til civilingeniør, skal ikke i praktik.

Del på de sociale medier