Alle parcel- og rækkehuse i Lyngby-Taarbæk kommune vil i løbet af 2016 få udleveret en ny type affaldsbeholder, der skal gøre det lettere at genanvende affaldet.

Affaldsbeholderen indeholder fire rum for henholdsvis papir, plast, metal og glas. Ved at opdele affaldet på denne måde, vil man sikre sig, at det genanvendelige affald bliver genanvendt, mens resten sendes til destruktion. For at undgå, at de forskellige typer af affald senere blandes sammen, vil den skraldebil, der afhenter affaldet, også være indrettet med fire rum.

Husejerne vil også få udleveret en miljøboks til særligt farligt affald. Det gælder f.eks. batterier, sparepærer, elektronikprodukter og kemikalier.

Når der nye affaldsordning er indført for række- og parcelhuse, vil turen komme til etagebyggerierne, der også vil få muligheder for at sortere affaldet.

Arbejdet med det daglige husholdningsaffald vil fortsætte uændret.

Del på de sociale medier